HELSENORGE

Ti trinn for vellykket amming - plakater

MBV plakatene om TI TRINN for vellykket amming er nå oversatt til norsk, med tillatelse fra WHO. 

Disse skal ikke brukes i kommersiell sammenheng.

Informasjonen er fra 1. januar 2022 ivaretatt på fhi.no

WHO/Unicef Ti trinn for vellykket amming - plakater

Se nye nettsider på fhi.no om amming og morsmelk

 

 

WHOs plakater om TI TRINN for vellykket amming er nå oversatt til norsk med tillatelse fra WHO. Det er en plakat for hvert trinn i tillegg til en plakat med alle ti trinnene.

Mor-barn vennlige avdelinger kan selv trykke opp disse eller få laget plakater. De skal ikke brukes i kommersiell sammenheng.

Plakatene finnes her