Ti trinn for vellykket amming - plakater

MBV plakatene om TI TRINN for vellykket amming er nå oversatt til norsk, med tillatelse fra WHO. 

Disse skal ikke brukes i kommersiell sammenheng.

WHO/Unicef Ti trinn for vellykket amming - plakater

WHOs plakater om TI TRINN for vellykket amming er nå oversatt til norsk med tillatelse fra WHO. Det er en plakat for hvert trinn i tillegg til en plakat med alle ti trinnene.

Mor-barn vennlige avdelinger kan selv trykke opp disse eller få laget plakater. De skal ikke brukes i kommersiell sammenheng.

Plakatene finnes her