HELSENORGE
Ammekyndig helsestasjon

Tidlig og tett ammeveiledning gir færre ammeproblemer senere

Ammekyndig helsestasjon er en tilpasning av kvalitetsstandarden Mor-barn-vennlig sykehus til helsestasjonen. Aukra helsestasjon ble sertifisert som Ammekyndig helsestasjon i august 2018 og har hatt en økning i ammforekomst, både for 5 og 12 mnd gamle barn. Informasjonen er fra 1. januar 2022 ivaretatt på fhi.no

Se nye nettsider på fhi.no om amming og morsmelk

 

 

Aukra helsestasjon ble sertifisert som Ammekyndig helsestasjon i august 2018. Nylig har de gjennomført en ny registrering av ammeforekomst, der de ser en stor økning, både for 5 måneder og 1 år gamle barn, sammenlignet med registrering de gjorde før de startet prosessen mot å bli Ammekyndig helsestasjon. Dette er i tråd med en effektstudie av Ammekyndig helsestasjon som viste at tiltaket førte til økt ammeforekomst (Baerug A et al, 2016).

«Vi prioriterer tidlig kontakt og følger opp alle hyppig helt til vi er sikre på at ammingen er godt etablert og barnet går tilfredsstillende opp i vekt. Vi tror at denne tette oppfølgingen i starten er nøkkelen til at vi har så høy ammeforekomst og at det er så få problemer knyttet til amming» forteller ledende helsesykepleier, Camilla Hjellset Orø, ved Aukra helsestasjon. 

Prosessen for å bli Ammekyndig helsestasjon har styrket personalets kvalifikasjoner i ammeveiledning. Helsesykepleierne og jordmødrene har faglige samtaler om ammeveiledning og gir hverandre intern veiledning dersom de møter utfordringer. Jordmor og helsesykepleier har nært samarbeid om oppfølging av familien når de kommer hjem fra sykehuset. Tidlig hjemmebesøk og ekstra oppfølging når det er behov er prioritert. De forteller at «vi ser at når vi har prioritert å være tett på og tilgjengelig den første perioden til vi ser at alt er vel etablert, blir det færre amme problemer senere.  Vi følger opp alle hyppig helt til vi er sikre på at ammingen er godt etablert og vi ser at barnet går tilfredsstillende opp i vekt. Vi observerer amming og ser på sugetak når barnet legges til brystet. Vi tror at denne satsingen og tette oppfølgingen i begynnelsen er nøkkelen til at vi har så høy ammeforekomst og at det er så få problemer knyttet til ammingen. Det siste året har vi så å si ikke sett noe til såre brystvorter, sopp eller brystbetennelser».

Hva er Ammekyndig helsestasjon?

Ammekyndig helsestasjon er en tilpasning av kvalitetsstandarden Mor-barn-vennlig sykehus til helsestasjonen. For å bli godkjent må helsestasjonen gjennom en prosess med selvevaluering, registrering av ammeforekomst, utarbeiding av ammeprosedyre og opplæringsplan og implementering. Videre gjør Nasjonal kompetansetjeneste for amming en brukerundersøkelse som sammen med godkjent ammeprosedyre gir grunnlaget for godkjenning.

Ønsker dere å starte opp kan dere kontakte:

Ina Aasen: xaiaas@ous-hf.no

Elisabeth Tufte: etufte@ous-hf.no