Virksomhetsoverdragelse - NKA flytter til FHI

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) skal flytte til Folkehelseinstituttet (FHI) Dette gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse fra 1. januar 2022.

​Virksomhetsoverdragelse av NKA til FHI

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) skal flytte til Folkehelseinstituttet (FHI). Dette gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse fra 1. januar 2022. NKA flytter da lokalisasjon fra OUS’ kontorer i Forskningsveien til FHIs lokaler, i Sandakerveien 24c, på  Myrens verksted på Torshov. NKA skal innplasseres i FHI; Område for helsetjenester.
 
NKAs funksjoner og oppgaver vil i stor grad være de samme etter den planlagte virksomhetsoverdragelsen til FHI. Det vil fortsatt arbeides med blant annet Mor-barn vennlig standard for sykehus (føde/barsel og neonatal) og Ammekyndig helsestasjon, kurs og utdanning, informasjon om medisinske brystkomplikasjoner, pågående prosjekter mm.
 
NKA vil få egen temaside på FHIs nettsider. Dere vil i en overgangsperiode rutes videre dit fra våre gamle nettsider.
 
På grunn av det merarbeid virksomhetsoverdragelsen medfører, har NKA ikke kapasitet til å besvare telefon- eller e-posthenvendelser vedrørende kliniske problemstillinger. Administrative spørsmål og henvendelser vedrørende Mor-barn-vennlig standard eller Ammekyndig helsestasjon vil bli besvart.

Fant du det du lette etter?