Informasjon

Barn og unge med en revmatologisk sykdom. Hvem er "risiko-pasienter"?

​Er barn og unge med en revmatologisk sykdom i risikogruppen vedr. koronaviruset covid-19?   

Foreløpig har vi ikke sikker kunnskap om barn og unge med revmatisk sykdom utgjør en risikogruppe. Det foreligger heller ikke informasjon som tilsier at personer med nedsatt immunforsvar har økt risiko for et alvorlig forløp av covid-19 infeksjon. Samtidig følger vi tett med på ny informasjon som skulle endre dette bildet. Inntil dette er nærmere avklart ønsker vi at barn og unge med revmatisk sykdom fortsetter med behandling som før, og at de tar pause på medisinene om de får tegn til infeksjon.
I samråd med nasjonale og internasjonale myndigheter følger vi utviklingen tett og kommer med oppdatert informasjon fortløpende. 
    

Viser til oppdatert informasjon ved Folkehelseinstituttet, nøkkelinformasjon om risikogrupper er limt inn (se under):

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
"Vi har per i dag liten kjennskap til andre risikogrupper. Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes medikamentell behandling) også har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Informasjon på denne siden kan endres etter hvert som det tilkommer mer kunnskap om covid-19. 
Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående immunsupprimerende behandling. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse."


Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/ 
"Barn ser ut til å få mild sykdom, og det er så langt heller ikke vist at barn med kronisk sykdom får alvorlig forløp av covid-19. Blant 44 000 påviste tilfeller med covid-19 i Kina, var kun 2,4 prosent barn. Blant disse hadde svært få alvorlig sykdom."   
  

Råd og informasjon til gravide, ammende, barn og ungdom
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-barn-og-ungdom/
   

Fant du det du lette etter?