Helsenorge
Faglige anbefalinger

Internasjonale faglige anbefalinger

Her finner du en oversikt over de nyeste internasjonale kunnskapsbaserte faglige anbefalingene for diagnostikk og behandling av  barnerevmatologiske sykdommer, publisert mellom 2015 og 2019.

Anbefalinegen er utarbeidet av ACR (American College of Rheumatology) og SHARE (The Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe).

I tillegg anbefalinger vedr. overgang fra barne- til voksenorientert helsetjeneste for unge med barnerevmatologiske sykdommer utarbeidet av EULAR (European League Against Rheumatism) og PReS (Paeditraic Rheumatology European Society), samt vedr. europeisk samarbeid om barnerevmatologisk forskning inkl. biobank.

Fant du det du lette etter?