Internasjonale faglige anbefalinger

Her finner du en oversikt over de nyeste internasjonale kunnskapsbaserte faglige anbefalingene for diagnostikk og behandling av  barnerevmatologiske sykdommer, publisert mellom 2015 og 2019.
I tillegg anbefalinger vedr. overgang fra barne- til voksenorientert helsetjeneste for unge med barnerevmatologiske sykdommer, og vedr. europeisk samarbeid om barnerevmatologisk forskning inkl. biobank.

Fant du det du lette etter?