Nyhetsbrev nr. 2 i 2020 fra Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi

NAKBUR-NYTT 2/2020

Nytt på nettsiden www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur

o Informasjon vedr. barn og unge med revmatologisk sykdom og  
coronavirus

Kompetansespredningsplan 2018-2022

o Oversikt over tverrfaglige team, med kontaktpersoner, ved 
universitetssykehusene med behandlingsansvar i de fire helseregionene 
samt kontaktpersoner i NAKBUR

o Brosjyren «Øvelser for kjeveleddet for barn og ungdom med  
barneleddgikt»
er revidert og ligger ute på nettsiden

o I forbindelse med faglig anbefaling for oppfølging av barn og unge med barneleddgikt under behandling med lavdose metotreksat (MTX) og/eller biologisk behandling, er det utarbeidet en korttekst tenkt som poliklinisk notat/følgeskriv i epikrise til fastlege: «Kort informasjon til poliklinisk notat/følgeskriv i epikrise til fastlege.»

Nasjonal fagdag for fysio- og ergoterapeuter holdes i år på St. Olavs hospital, Trondheim, mandag 31.8.2020

Målet med fagdagen er å gi grunnleggende innføring i undersøkelse, behandling og oppfølging av barn og ungdom med en revmatologisk sykdom. Hovedfokus vil være på barneleddgikt. Fagdagen er beregnet på fysio- og ergoterapeuter som har liten erfaring med denne pasientgruppen, eller for deg som ønsker en oppdatering.
Mer informasjon kommer – sett av dagen allerede nå!

Minner om aktuelle kommende konferanser

European League Against Rheumatism – EULAR 2020, 3. - 6. juni i
   Frankfurt
Scandinavian Congress of Rheumatology – SCR 2020, 2. - 6. september i
   Ålesund
Paediatric Rheumatology European Society – PReS 2020, 23. - 26.
   september i Praha

________________________________________


Videresend gjerne til andre du tenker kan ha nytte av vårt nyhetsbrev!

På- og avmelding til nyhetsbrevet:
                                                                              Jeg ØNSKER nyhetsbrev

                                                                              Jeg ønsker IKKE nyhetsbrev

Vh Mona Røisland       
Mona Røisland, koordinator, MSc         
Revmatologisk avd., OUS, Rikshospitalet
Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi - NAKBUR         
Tlf. +47 22 02 94 17 / 934 20 977
mona.roislan@oslo-universitetssykehus.no
www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur

Fant du det du lette etter?