Nyhetsbrev nr. 3 i 2020 fra Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi

NAKBUR-NYTT 3/2020

Koronaviruset – Covid-19: Ny informasjon på NAKBURs nettside

Her vil du finne anbefalinger både til foreldre/barn og til helsepersonell vedr. barn og unge med en revmatologisk sykdom og koronavirus Covid-19.

Leger med behandlingsansvar for barn og unge med en revmatologisk sykdom i Norge har den siste tiden fått mange spørsmål i forbindelse med koronaviruset.

Etter samarbeid med Interessegruppe for Barne- og ungdomsrevmatologi i Den norske legeforening, er vi blitt enige om å publisere følgende anbefalinger basert på nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Det oppfordres fortsatt til å følge med på Folkehelseinstituttets (fih.no) og Helsedirektoratets (helsedirektoratet.no) oppdateringer og anbefalinger.

Videresend gjerne til andre du tenker kan ha nytte av vårt nyhetsbrev!

På- og avmelding til nyhetsbrevet:

                                                                      Jeg ØNSKER nyhetsbrev

                                                                      Jeg ønsker IKKE nyhetsbrev

Vh Mona Røisland       
Mona Røisland, koordinator, MSc         
Revmatologisk avd., OUS, Rikshospitalet
Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi - NAKBUR         
Tlf. +47 22 02 94 17 / 934 20 977
mona.roislan@oslo-universitetssykehus.no
www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur

Fant du det du lette etter?