Nyhetsbrev nr. 4 i 2019 fra Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi

NAKBUR-NYTT 4/2019

Nyhetsbrev nr. 4/2019

Nytt på nettsiden www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur

- Brosjyrene «Barneleddgikt» til deg som møter barn og unge med en  
   revmatisk sykdom i barnehager, på skoler eller i fritiden og
   «Snart voksen – Hva nå?» er revidert. Du finner de her. 

Spørreundersøkelsen sendt kommunehelsetjenesten har gitt overraskende mange svar! Takk til alle som har respondert!

bilde spørsmålstegn

Her er resultatene. Dette er viktige innspill til vårt videre arbeid! 

Vellykket og innholdsmettet Nasjonal tverrfaglig nettverksdag i barne- og ungdomsrevmatologi 23. september på Rikshospitalet!

Vi er spesielt glad for at det var så mange som 45 deltakere fra mange ulike faggrupper og fra hele landet som deltok. Så selv om pasientgruppen er relativt liten, tolker vi dette som et behov for å treffes, en nysgjerrighet, og et stadig ønske om å lære mer om barn og unge med revmatiske sykdommer. Se nettsiden for en del av innleggene. Flere vil komme.

Kampanjen «Muskel- og skjeletthelse» arrangeres i forbindelse med Verdens revmatikerdag 12. oktober 2019.

Informasjon, intervjuer av fagfolk, personlige historier, forskningsresultater, o.a. blir presentert i et vedlegg til Dagbladet, på nettsiden www.altomdinhelse.no og www.revmatiker.no samt på lokale arrangementer. Her er innlegg om barn og unge med revmatiske sykdommer, her avisvedlegget i sin helhet.

Ungdomshelg

Vi jobber fortsatt med å få til en ungdomshelg, men det blir nok dessverre ikke før i 2020, og da mest sannsynlig for de med en bindevevssykdom eller vaskulitt-sykdom.
Både St. Olav hospital i Trondheim og UNN i Tromsø arrangerer opplæringsdager/treff for ungdom med barneleddgikt.

________________________________________

Videresend gjerne til andre du tenker kan ha nytte av vårt nyhetsbrev!

På- og avmelding til nyhetsbrevet:

  Jeg ønsker nyhetsbrev                                       Jeg ønsker IKKE nyhetsbrev

Vh Mona Røisland       
Mona Røisland, koordinator, MSc         
Revmatologisk avd., OUS, Rikshospitalet
Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi - NAKBUR         
Tlf. +47 23 07 38 96 / 934 20 977
mona.roislan@oslo-universitetssykehus.no
www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur

Fant du det du lette etter?