Nyhetsbrev nr. 4 i 2020 fra Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi

NAKBUR-NYTT 4/2020

​Koronaviruset – Covid-19:

Det legges stadig ut oppdatert og ny informasjon til både pasienter, pårørende og helsepersonell på nettsiden.
Ny informasjon på NAKBURs nettside – Følg med!


Videresend gjerne til andre du tenker kan ha nytte av vårt nyhetsbrev!

På- og avmelding til nyhetsbrevet:

                                                                      Jeg ØNSKER nyhetsbrev

                                                                      Jeg ønsker IKKE nyhetsbrev


Vh Mona Røisland       
Mona Røisland, koordinator, MSc         
Revmatologisk avd., OUS, Rikshospitalet
Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi - NAKBUR         
Tlf. +47 22 02 94 17 / 934 20 977
mona.roislan@oslo-universitetssykehus.no
www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur

Fant du det du lette etter?