Registre

  barnerevma register skjema                                                                        blodprøver biobank

Norsk register for barnerevmatologi - NOBAREV med biobank. 

I påvente av status som nasjonalt register ble det startet en pilot ved Oslo universitetssykehus 1.5.2016. Registeret, med biobank, har konsesjon, er basert på bredt samtykke og har tillatelse til innhenting av personopplysninger. Det vil bli et velegnet verktøy for kvalitetssikring av utredning og behandling, og databasen danne grunnlag for nasjonal og internasjonal forskning.

For flere opplysninger til "Deg som har avgitt bredt samtykke ...", se egen nettside.


Nasjonalt register for leddgikt og autoimmune bindevevssykdommer hos barn og unge med biobank.

Registeret ble opprettet i 1998, biobanken i 2006, og inkludering avsluttet 31.12.2015. Registerets database inneholder pr. 31.12 2016 ca. 1700 registrerte pasienter og biobanken ca. 750 registreringer.

Årsrapport 2015.

For flere opplysninger til "Deg som har avgitt bredt samtykke ...", se egen nettside.

Kontaktperson for begge registre er registerkonsulent Trude Ingebrigtsen, tingebri@ous-hf.no, tlf. 23 07 02 52.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.