Revmatologiske sykdommer hos barn og unge

Barneleddgikt - Juvenil idiopatisk artritt (JIA)

JIA er en heterogen sykdomsgruppe som kjennetegnes ved artritt (leddhevelse, smerte/stivhet og nedsatt bevegelighet) i ett eller flere ledd med debut før fylte 16 år og varighet i minst 6 uker.

Systemiske bindevevssykdommer

Systemiske vaskulitter

Autoinflammatoriske febersykdommer

Andre diagnoser