Publikasjoner

Hva kan fysioterapeuter bidra med for CFS/ME pasienter?

Kronikk i "Fysioterapeuten" ved Kjersti Uvaag, spesialfysioterapeut
og Elin Bolle Strand, ph.d, spesialist klinisk samfunnspsykologi, begge er ansatt ved CFS/ME-senteret og Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME