Publikasjoner


Chronic viral infections in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS)  Journal of Translational Medicine


Hva kan fysioterapeuter bidra med for CFS/ME pasienter?

Kronikk i "Fysioterapeuten" ved Kjersti Uvaag, spesialfysioterapeut
og Elin Bolle Strand, ph.d, spesialist klinisk samfunnspsykologi, begge er ansatt ved CFS/ME-senteret og Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME

Husbundne har mer symptomer enn ikke-husbundne CFS/ME pasienter.

Strand, Elin Bolle og Helland, Ingrid B.  Best Practice Psykiatri/Nevrologi 2017 ;Volum 8(32) s. 36-37, OUS. https://bestprac.no/husbundne-har-mer-symptomer-enn-ikke-husbundne-cfsme-pasienter/

Prevalence of Irritable Bowel Syndrome and Chronic Fatigue 10 Years after Giardia Infection

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29378314


Aktuelle referanser  -  publikasjoner fra 2016 og 2017 

Fant du det du lette etter?