Kurs og konferanser

Her vil du finne informasjon om kurs og konferanser

Fafo og Sintef inviterte til åpent møte om forskningsprosjektet Tjenesten og MEg

Om ME-sykes og pårørendes levekår og møtet med de offentlige tjenestene
Onsdag 25. oktober 2017, 18:00 – 20:00
Fafo, Borggata 2B, Oslo. Les mer om møtet

Seminar om langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak hos barn og unge

Gardermoen - Park Inn,  6. november 2017

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har gleden av, sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge og Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser, å invitere en til to representanter fra alle landets barneavdelinger til et seminar om disse tilstandene. Seminaret er primært beregnet på barneleger og ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien som er tilknyttet barneavdelinger. Også anestesileger og andre profesjoner som arbeider i smerteteam er hjertelig velkommen. Vi ønsker med dette seminaret å etablere et nettverk av barneleger og andre som arbeider med barn og unge med langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander. Påmelding og spørsmål sendes til kompetanseCFSME@ous-hf.no. Max 50 deltakere. Påmeldingsfrist 6. november. Det er fortsatt noen plasser ledig!  Foreløpig program

Forskningskonferanse og åpen fagdag om CFS/ME 20. og 21. november 2017

Arrangører: Folkehelseinstituttet, Norges ME-forening og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, OUS


Forskningskonferanse

Mandag 20. november kl. 13:00 –17:30   
Tirsdag 21. november kl. 08:30-12:30
Sted: Folkehelseinstituttet, Lovisenberggata 8, Oslo, Auditoriet

Åpen fagdag

Tirsdag 21. november kl. 13:45-16:30
Sted: Rikshospitalet,  Store Auditorium
Du finner program og link til påmelding på ME-foreningens side

CFS/ME- konferanse i Kristiansand

18. og 19. april 2018, les mer om konferansen her

CFS/ME- konferanse i Bristol

13. og 14. september

Utmattning ända in i cellen - en konferens om ME/CFS

Arrangør: Riksföreningen för ME-patienter

i Stockholm 18. oktober 2017            i Malmø 19. oktober 2017

Helsepersonellkurs 27. mars 2017 i Oslo

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME  arrangerte kurs på  Ullevål stadion. Se oppdatert program og  Presentasjoner fra kurset

Nettverkskonferanse om rehabilitering ved CFS/ME

Kompetansetjenesten inviterte fagpersoner til nettverkskonferanse på Rikshospitalet den 12.10.16. Her er programmet for konferansen og
Presentasjoner fra konferansen

LMS nettverksmøte i Trondheim 11.11.2015

Den 11.11.15 var det et møte om LMS-kurs for CFS/ME med hovedvekt på voksne.
Det var deltakere fra St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Oslo universitetssykehus. Her finner du presentasjonene fra møtet.