HELSENORGE

Presentasjoner

Presentasjoner vil heretter bli sendt på e-post til de som har deltatt på kurs og seminarer.

Presentasjoner fra helsepersonellkurs i Oslo 27.03.17

 

 
Hva er CFS/ME? Diagnostikk og diagnosekriterier  
v/Ingrid B.  Helland, Rikshospitalet, OUS

CFS/ME og lærings-og mestringskurs v/Ingrid B. Helland

Fysioterapi ved CFS/ME, fysioterapeutens bidrag
v/Kjersti Uvaag, CFS/ME senteret, OUS
 
Aktivitetsregulering - erfaringer med barn og ungdom
v/Berit W. Njølstad, Rikshospitalet, OUS


Trygdeytelser og sosiale tjenester - sykdom, arbeid og funksjonsnedsettelse  v/Anne Beate Krogh og Berit Lund, Aker, OUS


 

Presentasjoner fra nettverkskonferanse om rehabilitering ved CFS/ME, Rikshospitalet 12.10.16

Skjemaoversikt
v/Stein Arne Rimehaug, Rådgiver ved Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR)

Presentasjoner fra LMS nettverksmøte i Trondheim 11.11.2015

Referat med oppsummering av hva vi mener et LMS-kurs skal inneholde
v/ Ingrid B. Helland, overlege dr. med v/OUS

Fra Haukeland universitetssykehus

Forord

ABC -et verktøy for å skape mental struktur og hjelp til å «tenke diamantisk»

Aktivitetsregistreringsskjema

Fra Oslo Universitetssykehus

Lærings- og mestringskurs - Nasjonal mal?
v/ Ingrid B. Helland

Om du ønsker å få tilsendt presentasjoner fra tidligere kurs og konferanser, så send oss gjerne en e-post om dette.

Fant du det du lette etter?