ill

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering.

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering bistår alle deler av helsevesenet og tannhelsetjenesten med kvalitetssikring og dekontaminering av medisinsk utstyr.
Dekontaminering innebærer rengjøring, desinfeksjon og eventuelt sterilisering av medisinsk gjenbruksutstyr. Korrekt dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes på en sikker måte. Riktig behandling av utstyret har som hensikt både å forebygge infeksjoner og ivareta utstyrets funksjon. Avanserte behandlingsmetoder fører til utviklingen av nytt medisinsk utstyr, samtidig øker kunnskapen om motstandsdyktige smittestoffer. Dette fører til stadig økte krav til kvaliteten på dekontamineringen og kompetansen hos helsepersonell.

2. Faglig anbefalinger

3. Dekontaminering i praksis

4. Ofte stilte spørsmål og svar

5. Forskning og utvikling

6. Kurs og konferanser

7. Andre nyttige kilder for dekontaminering

8. Nyheter om dekontaminering

Nettseminar høsten 2021

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering planlegger nettseminar høst/vinter 2021 på følgende datoer:

14. oktober, klokken 09-11- Spesialisthelsetjenesten
17. november, klokken 12-14 - Primærhelsetjenesten
15. desember, klokken 12- 14 – Spesialisthelsetjenesten

14. oktober og 15. desember: Disse nettseminarene vil inneholde temaer som er relevante for både valideringspersonell, teknisk personell og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som arbeider med dekontaminering av medisinsk gjenbruksutstyr. Her ønsker vi å skape en arena for kunnskap, kompetanseheving og erfaringsutveksling på tvers av regionene/helseforetakene. 

17. november: Dette nettseminaret vil ta for seg aktuelle temaer innen dekontaminering i primærhelsetjenesten.

For mer informasjon og påmelding klikk på lenken.

Dekontamineringsdagene
Den årlige konferansen: Dekontamineringsdagene blir ikke gjennomført i 2021.
Det planlegges mot ordinært 2-dagers konferanse i Mai 2022.
Det forberedes for 1-2 nettseminar for nasjonal deltagelse gjennom høsten 2021.

 

 

Fant du det du lette etter?