ill

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering.

UNDER OPPDATERING

Denne nettsiden er under arbeid og oppdateres fortløpende. Ta gjerne kontakt med oss på dekontaminering(a)ous-hf.no dersom du ikke finner informasjonen du trenger på våre nettsider.

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering bistår alle deler av helsevesenet og tannhelsetjenesten med kvalitetssikring og dekontaminering av medisinsk utstyr.
Dekontaminering innebærer rengjøring, desinfeksjon og eventuelt sterilisering av medisinsk gjenbruksutstyr. Korrekt dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes på en sikker måte. Riktig behandling av utstyret har som hensikt både å forebygge infeksjoner og ivareta utstyrets funksjon. Avanserte behandlingsmetoder fører til utviklingen av nytt medisinsk utstyr, samtidig øker kunnskapen om motstandsdyktige smittestoffer. Dette fører til stadig økte krav til kvaliteten på dekontamineringen og kompetansen hos helsepersonell.

2. Faglig anbefalinger

3. Dekontaminering i praksis

4. Ofte stilte spørsmål og svar

5. Forskning og utvikling

6. Kurs og konferanser

7. Andre nyttige kilder for dekontaminering

8. Nyheter om dekontaminering

Nettseminarer våren 2021

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering holder nettseminar våren 2021 med temaer tilknyttet dekontaminering av medisinsk gjenbruksutstyr. Dekontaminering av areal, inventar og byggingsflater blir ikke omtalt. Deltagelsen vil være gratis og gjennomføres på norskhelsenett. Påmelding kreves.

Datoer: 19.01, 02.03, 21.4 og 9.6                Mer informasjon og påmelding

Dekontamineringsdagene
Den årlige konferansen: Dekontamineringsdagene blir ikke gjennomført i 2021.
Det planlegges mot ordinært 2-dagers konferanse i Mai 2022.
Det forberedes for 1-2 nettseminar for nasjonal deltagelse gjennom høsten 2021.

 

 

Fant du det du lette etter?