HELSENORGE

Biologisk indikator

Biologiske indikatorer tester steriliseringsprosessen evne til å drepe levedyktige mikroorganismer. Dette er en enkel og rimelig måte å kontrollere steriliseringen på og er et viktig ledd i kvalitetssikringen. Det anbefales å kontrollere sterilisatoren med biologiske indikatorer med en regelmessig frekvens.

Biologiske indikatorer

Oslo universitetssykehus, illustrasjonbilde

En biologisk indikator (BI/sporeprøve) er et testsystem som inneholder bakteriesporer som er motstandsdyktige mot en spesifikk steriliseringsprosess (Ref. NS-EN ISO 11138-1: 2006 /-3/-4)

Våre biologiske indikatorer inneholder enten et prøvesett på 6 biologiske indikatorer som anvendes i sterilisatorer med et kammervolum på over 3 liter, eller et prøvesett på 3 biologiske indikatorer som er tilstrekkelig for en sterilisator med et kammervolum på under 3 liter.

Dersom det benyttes flere steriliseringsprogrammer, anbefales det å kontrollere hvert program som er i bruk.

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering tilbyr en abonnementsordning på biologiske indikatorer og anbefalt kontrollfrekvens er minimum 4 ganger pr. år. Brukere som følger anbefalt kontrollfrekvens får tilsendt et sertifikat for deltagelse i kontrollprogrammet.

Fant du det du lette etter?