HELSENORGE

Faglige anbefalinger

Faglige anbefalinger fra Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering:

Med utgangspunktet i oppdragsmandatet, som er kompetansespredning, utarbeider Nasjonal kompetansetjeneste faglige anbefalinger.  Anbefalingene baseres på tjenestens lange og brede erfaring med dekontaminering og det til enhver tid gjeldende lovverk med forskrifter og standarder for Norge. I tillegg anvender vi andre internasjonale anbefalinger og veiledere. Anbefalingene inneholder det Nasjonal Kompetansetjeneste for dekontaminering mener må til for å inneha en god faglig standard. Anbefalingene er ikke ment å gi en fullstendig og uttømmende bekrivelse av alle punkter i kildene som er brukt i dokumentene. Det henvises derfor til originaldokumentene gjengitt i referanselisten for fullstendig informasjon. Noen anbefalinger er utformet slik at de kan benyttes som en veileder/huskeliste ute i feltet, dette gjelder spesielt for anbefalinger for validering.  

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering mottar gjerne innspill, kommentarer og spørsmål til anbefalingene. Disse kan sendes til dekontaminering@ous-hf.no. Ønsker om kurs, foredrag, annet informasjonsmateriell, etc. kan også rettes til vår epostadresse.

Faglig anbefaling for maskinell rengjøring og desinfeksjon av kritisk og semi-kritisk utstyr

Faglig anbefaling for manuell rengjøring og desinfeksjon av kritisk og semikritisk medisinsk gjenbruksutstyr

Faglig anbefaling for rengjøring, desinfeksjon og lagring av fleksibelt endoskopisk utstyr

Faglig anbefaling for daglig kontroll og vedlikehold av vaskedekontaminator

Faglig anbefaling for damptestbend for store vanndampsterilisatorer

Faglig anbefaling for damptester

Faglig anbefaling for tester ved validering

Forslag til valideringsprotokoll vedlegg til faglig anbefaling tester ved validering

Faglig anbefaling for kvalitetskontroll ved nyanskaffelse og installasjon av store vanndampsterilisatorer

Fant du det du lette etter?