HELSENORGE

Kurs og konferanser

Tilbake til Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Kompetansetjenesten holder regelmessig kurs om dekontaminering, både grunnkurs og konferanser med innhold for viderekommende og tilbyr kurs og foredrag på forespørsel i alle helseregioner og helsetjenester.

Kurs, nettseminar og konferanseinformasjon

Dekontamineringsdagene 2022 -  den 27. og 28.9 på Thon Hotel Oslofjord, Sandvika
Det endelige programmet er ikke helt ferdigstilt, men temaer som vil bli berørt er: 

- Testing av vanndampsterilisatorer
​​- Dekontaminering og pasientsikkerhet
- EU forordningen 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr. 
- Europeiske og internasjonale standarder
- Nasjonale retningslinjer for dekontaminering
- Hva kjennetegner gode lokaler for dekontaminering
- Renhetstesting av medisinsk utstyr
- Dekontaminering av areal og flater
- Frie foredrag
 
Noen temaer vil bli belyst av anerkjente internasjonale foredragsholdere, men programmet vil hovedsakelig dekkes av nasjonale foredragsholdere.  

Det legges i programmet opp til god tid til utstillingsbesøk. 

For mer informasjon og påmelding klikk på lenken.

Nettseminarer 2022
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering (NKD) arrangerer i samarbeid med
Nettverksgruppen for dekontaminering nettseminarer for alle helseregionene.

Kursoversikt
 

Primærhelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten

​Tidspunkt

Påmelding

​Helse Vest

Grunnleggende dekontaminering

​Onsdag 09.02.2022 Kl.12:00 – 14:30

​Helse Vest

​Kompetansekrav ved dekontaminering og brukerkontroll av dekontamineringsprosessen​Onsdag 09.03.2022 Kl.12:00 – 14:30
​Helse Midt

Grunnleggende dekontaminering

​Onsdag 06.04.2022 Kl.12:00 – 14:30​ 
Helse Midt​Kompetansekrav ved dekontaminering og brukerkontroll av dekontamineringsprosessen​Onsdag 04.05.2022 Kl.12:00 – 14:30

Helse Nord

Grunnleggende dekontaminering

​Onsdag 07.09.2022 Kl.12:00 - 15:00Lenke
​Helse Nord​Kompetansekrav ved dekontaminering og brukerkontroll av dekontamineringsprosessen​Onsdag 05.10.2022 Kl.12:00 – 14:30Lenke
​Helse SørØst

Grunnleggende dekontaminering

​Onsdag 02.11.2022 Kl.12:00 – 14:30
Helse SørØst​​Kompetansekrav ved dekontaminering og brukerkontroll av dekontamineringsprosessen​Onsdag 07.12.2022 Kl.12:00 – 14:30

Om nettseminarene: 

Kurs for primærhelsetjenesten - Grunnleggende dekontaminering

Nettplattform: Teams (lenke sendes ved påmelding)
Varighet: Kurset vil vare omtrent 2,5 time med innlagte pauser.​

Kurset gjennomføres som et interaktivt nettseminar på hvor det vises tre presentasjoner som er spilt inn på forhånd. Hver film varer cirka 20 minutter. Etter hver presentasjon vil det bli gjennomført korte teama aktuelle oppgaver med gjennomgang i plenum før neste presentasjon startes.

Avslutningsvis vil det bli gitt en oppsummering av de viktigste elementene i dekontamineringsprosessen og ofte stilte spørsmål.

Det kreves ingen forkunnskaper og målgruppen er helsepersonell i primærhelsetjenesten som dekontaminerer medisinsk gjenbruksutstyr.

Det anbefales å ha felles deltagelse i grupper per arbeidsplass om det kan legges til rette for dette.  


Kurs for spesialisthelsetjenesten - Kompetansekrav ved dekontaminering og brukerkontroll av dekontamineringsprosessen:

Nettplattform: Teams (lenke sendes ved påmelding)
Varighet: Kurset vil vare omtrent 2,5 time med innlagte pauser.

Kurset gjennomføres som forelesninger med fokus på krav til nødvendig kompetanse og brukerkontroll av egen dekontamineringsprosess.
Det er en fordel med grunnkunnskap i dekontaminerer, men ingen absolutt forutsetning. Målgruppen er ledere og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som dekontaminere medisinsk gjenbruksutstyr. 
 
Påmelding:
Kurset er gratis. I kursoversikten (tabellen) herover blir det lagt inn en påmeldingslenke til hvert nettseminar, de blir lagt inn fort løpende og ca. en måned før det aktuelle nettseminaret.

Evaluering:
Siden Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering er en offentlig tjeneste som årlig rapporterer til Helse- og omsorgsdepartementet om sin aktivitet og effekt av våre tiltak, vil alle påmeldte få tilsendt evalueringsskjema i etterkant av kurset.

Presentasjoner

Nettseminar: Dekontaminering i Spesialisthelsetjenesten 13.12.2021

Instrumenthåndtering

Hva gjør vi når dekontamineringsprosessen feiler

Nettseminar: Dekontaminering i Spesialisthelsetjenesten 14.10.2021

Låneinstrumenter

Ullevål sterilsentralen Låneinstrumenter

Ikke -kondenserbare gasser

Presentasjonen til Ortomedic utleveres på forespørsel
 

Her er ulike lenker til nettsider med kurs, konferanser og videreutdanning. Klikk på den enkelte lenke for mer informasjon:

Smittevernforum

Sterilforsyning i helsetjenesten, videreutdanning fagskolen Oslo Akershus

Sterilforsyningsteknikk og smittevern, videreutdanning fagskole, Rogaland kurs og kompetansesenter, vedlagt studieplan.

Mulighet for videreutdanning og kurs i England:

Decontamination Sciences, videreutdanning Anglia Ruskin University, har et bachelor program i dekontaminering og et vekttalskurs i endoskopi og medisinsk gjenbruksutsyr.(Nettbasert kurs)

Eastwood Park Training Centre har en rekke kurs og utdanning innen dekontaminering, infeksjonskontroll og validering.

NUFHO (Nasjonalt organ for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag) har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle nasjonale planer som skal sikre felles grunnkompetanse og standard på fagskoletilbudene, se nasjonal plan vedlagt. FHH16 -Smittevern og sterilforsyning i helsetjenestene

 

​ 


Fant du det du lette etter?