Kurs og konferanser

Kompetansetjenesten holder regelmessig kurs om dekontaminering, både grunnkurs og konferanser med innhold for viderekommende og tilbyr kurs og foredrag på forespørsel i alle helseregioner og helsetjenester.

Kurs, nettseminar og konferanseinformasjon 

Nettseminar for teknisk -og valideringspersonell

Nettseminar Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering – Spesialisthelsetjenesten – Alle

 

Presentasjoner - Kurs og konferanser

Nettseminar for teknisk -og valideringspersonell

Erfaringer fra validering av EVD Sykehuset Innlandet 2021-03-12 Rolf Bakke

Maskinelt utstyr til dekontaminering- Rolle og ansvar 2021-01-15 EE

PCD-Hvorfor overvåke steriliseringsprosesser med PCD 15012021 JAK

Vanndampsterilisering og validering 2021-02-04 MS

Testing av dampkvalitet 2021-02-04 MF

Validering, service, opplæring og standardisering

Innkjøp og avtaleforvaltning

Kan innkjøpsprosesser utfordre sikker dekontaminering, ansvarsavklaringer ved
nyinstallasjoner

Mikrobiologisk kontroll av siste skyllevann fra vaskedekontaminatorerfor fleksible endoskop

Grunnkurs introduksjon til dekontaminering

Grunnleggende mikrobiologi

Basale smittevernrutiner

Manuell rengjøring

Desinfeksjon og kjemikaliesikkerhet

Maskinell rengjøring og desinfeksjon

Klargjøring, kontroll og pakking

Vanndampsterilisator (autoklav) og tørrsterilisering

Holdbarhet, transport og UV-skap

Kjemiske og biologiske indikatorer

Kvalitetssystem

Oppsummering

Her er ulike lenker til nettsider med kurs, konferanser og videreutdanning. Klikk på den enkelte lenke for mer informasjon:

Smittevernforum

Sterilforsyning i helsetjenesten, videreutdanning fagskolen Oslo Akershus

Sterilforsyningsteknikk og smittevern, videreutdanning fagskole, Rogaland kurs og kompetansesenter, vedlagt studieplan.

Mulighet for videreutdanning og kurs i England:

Decontamination Sciences, videreutdanning Anglia Ruskin University, har et bachelor program i dekontaminering og et vekttalskurs i endoskopi og medisinsk gjenbruksutsyr.(Nettbasert kurs)

Eastwood Park Training Centre har en rekke kurs og utdanning innen dekontaminering, infeksjonskontroll og validering.

NUFHO (Nasjonalt organ for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag) har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle nasjonale planer som skal sikre felles grunnkompetanse og standard på fagskoletilbudene, se nasjonal plan vedlagt. FHH16 -Smittevern og sterilforsyning i helsetjenestene

 

 

Fant du det du lette etter?