Kurs og konferanser

Kompetansetjenesten holder regelmessig kurs om dekontaminering, både grunnkurs og konferanser med innhold for viderekommende og tilbyr kurs og foredrag på forespørsel i alle helseregioner og helsetjenester.

Kurs, nettseminar og konferanseinformasjon

Nettseminar høsten 2021 

14. oktober, klokken 09-11- Spesialisthelsetjenesten
17. november, klokken 12-14 - Primærhelsetjenesten
15. desember, klokken 12- 14 – Spesialisthelsetjenesten

14. oktober og 15. desember: Disse nettseminarene vil inneholde temaer som er relevante for både valideringspersonell, teknisk personell og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som arbeider med dekontaminering av medisinsk gjenbruksutstyr. Her ønsker vi å skape en arena for kunnskap, kompetanseheving og erfaringsutveksling på tvers av regionene/helseforetakene. 

17. november: Dette nettseminaret vil ta for seg aktuelle temaer innen dekontaminering i primærhelsetjenesten.

14. oktober – Spesialisthelsetjenesten: Avholdt

Tema:
1. Låneutstyr i et dekontamineringsperspektiv.
2. Validering av vanndampsterilisator – Ikke-kondenserbare gasser.

_______________________________________________________________________________

17. november - Primærhelsetjenesten

Endelig tema og program er under utarbeidelse og hjemmesiden vil bli oppdatert fortløpende så raskt dette er ferdigstilt.

Tema :
Rengjøring - fra manuell til maskinell, hvorfor er dette anbefalt.
Sterilisering - hvorfor er vanndamp anbefalt.
Egen risikovurdering av dekontaminering og prosesser - når og hvorfor?

Påmeldingslenke


 

15. desember - Spesialisthelsetjenesten

Endelig tema og program er under utarbeidelse og hjemmesiden vil bli oppdatert fortløpende så raskt dette er ferdigstilt.

Vi jobber med å finne alternativer til plattformen Norsk helsenett som ble brukt våren 2021. Vi ser derfor på muligheter for å gjennomføre nettseminarene på Teams. Mer info om dette kommer.

Vi håper å se deg på nettseminar!

Vennlig hilsen,
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering.

Presentasjoner

Nettseminar: Dekontaminering i Spesialisthelsetjenesten 14.10.2021

Låneinstrumenter

Ullevål sterilsentralen Låneinstrumenter

Ikke -kondenserbare gasser

Presentasjonen til Ortomedic utleveres på forespørsel
 


 

Her er ulike lenker til nettsider med kurs, konferanser og videreutdanning. Klikk på den enkelte lenke for mer informasjon:

Smittevernforum

Sterilforsyning i helsetjenesten, videreutdanning fagskolen Oslo Akershus

Sterilforsyningsteknikk og smittevern, videreutdanning fagskole, Rogaland kurs og kompetansesenter, vedlagt studieplan.

Mulighet for videreutdanning og kurs i England:

Decontamination Sciences, videreutdanning Anglia Ruskin University, har et bachelor program i dekontaminering og et vekttalskurs i endoskopi og medisinsk gjenbruksutsyr.(Nettbasert kurs)

Eastwood Park Training Centre har en rekke kurs og utdanning innen dekontaminering, infeksjonskontroll og validering.

NUFHO (Nasjonalt organ for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag) har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle nasjonale planer som skal sikre felles grunnkompetanse og standard på fagskoletilbudene, se nasjonal plan vedlagt. FHH16 -Smittevern og sterilforsyning i helsetjenestene

 

 

Fant du det du lette etter?