Kurs og konferanser

Kompetansetjenesten holder regelmessig kurs om dekontaminering, både grunnkurs og konferanser med innhold for viderekommende og tilbyr kurs og foredrag på forespørsel i alle helseregioner og helsetjenester.

Kurs, nettseminar og konferanseinformasjon 

Nettseminar for teknisk -og valideringspersonell

Nettseminar Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering – Spesialisthelsetjenesten – Alle

 

Presentasjoner - Kurs og konferanser

Nettseminar for teknisk -og valideringspersonell

Erfaringer fra validering av EVD Sykehuset Innlandet 2021-03-12 Rolf Bakke

Maskinelt utstyr til dekontaminering- Rolle og ansvar 2021-01-15 EE

PCD-Hvorfor overvåke steriliseringsprosesser med PCD 15012021 JAK

Vanndampsterilisering og validering 2021-02-04 MS

Testing av dampkvalitet 2021-02-04 MF

Grunnkurs introduksjon til dekontaminering

Grunnleggende mikrobiologi

Basale smittevernrutiner

Manuell rengjøring

Desinfeksjon og kjemikaliesikkerhet

Maskinell rengjøring og desinfeksjon

Klargjøring, kontroll og pakking

Vanndampsterilisator (autoklav) og tørrsterilisering

Holdbarhet, transport og UV-skap

Kjemiske og biologiske indikatorer

Kvalitetssystem

Oppsummering

Her er ulike lenker til nettsider med kurs, konferanser og videreutdanning. Klikk på den enkelte lenke for mer informasjon:

Smittevernforum

Sterilforsyning i helsetjenesten, videreutdanning fagskolen Oslo Akershus

Sterilforsyningsteknikk og smittevern, videreutdanning fagskole, Rogaland kurs og kompetansesenter, vedlagt studieplan.

Mulighet for videreutdanning og kurs i England:

Decontamination Sciences, videreutdanning Anglia Ruskin University, har et bachelor program i dekontaminering og et vekttalskurs i endoskopi og medisinsk gjenbruksutsyr.(Nettbasert kurs)

Eastwood Park Training Centre har en rekke kurs og utdanning innen dekontaminering, infeksjonskontroll og validering.

NUFHO (Nasjonalt organ for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag) har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle nasjonale planer som skal sikre felles grunnkompetanse og standard på fagskoletilbudene, se nasjonal plan vedlagt. FHH16 -Smittevern og sterilforsyning i helsetjenestene

 

 

Fant du det du lette etter?