Eggstokkreft

Åpne kliniske studier

I en klinisk studie testes det ut nye legemidler eller behandlingsmetoder

illustrasjonsbilde
 

Imagyn - Vedlikeholdsbehandling med bevacizumab +/- immunterapi Atezolizumab i kombinasjon med kjemoterapi ( Paklitaksel og Karboplatin).

Imagyn

Studiesentre med kontaktinformasjon:

• Oslo Universitetssykehus, Kreftklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft, Nasjonal kompetansetjeneste for  Gynekologisk Onkologi. Tlf: 22 93 51 49
• Haukeland universitetssykehus, Seksjon for gynekologisk kreft, Studiesenter. Tlf: 55 97 43 53
• St.Olav, Trondheim, tlf: 72 57 30 00


Prima - Vedlikeholdsbehandling med Niraparib / Placebo etter platinumbasert kjemoterapi.

Prima

Studiesentre med kontaktinformasjon:

• Oslo Universitetssykehus, Kreftklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft, Nasjonal kompetansetjeneste for Gynekologisk Onkologi. Tlf: 22 93 51 49
• Haukeland universitetssykehus, Seksjon for gynekologisk kreft, Studiesenter. Tlf: 55 97 43 53

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.