Livmorkreft

Åpne kliniske studier

I en klinisk studie testes det ut nye legemidler eller behandlingsmetoder

illustrasjonsfoto
 

Fandango - Vedlikeholdsbehandling med Nintedanib / Placebo etter standard kjemoterapi

Fandango

Studiesentre med kontaktinformasjon:

• Oslo Universitetssykehus, Kreftklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft, Nasjonal Kompetansetjeneste for Gynekologisk Onkologi. Telefon: 22 93 53 28.


Millenium - Ukentlig taxol (kjemoterapi) alene eller i kombinasjon med studiemedisin MLN0128 for avansert sykdom eller residiv av sykdom.

Millenium

Studiesentre med kontaktinformasjon:

• Oslo Universitetssykehus, Kreftklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft, Nasjonal Kompetansetjeneste for Gynekologisk Onkologi. Telefon: 22 93 53 28.
• Haukeland universitetssykehus, Seksjon for gynekologisk kreft, Studiesenter. Tlf: 55 97 43 53
• Stavanger universitetssykehus: enhet for studiesykepleiere tlf: 51518933


Paleo - Hormonbehandling med Letrozole +/- studiemedisin Palbociclib

Paleo

Studiesenter med kontaktinformasjon:

• Haukeland universitetssykehus, Seksjon for gynekologisk kreft, Studiesenter. Tlf: 55 97 43 53
• Oslo Universitetssykehus, Kreftklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft, Nasjonal Kompetansetjeneste for Gynekologisk Onkologi. Tlf: 22 93 51 49


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.