Pasientinformasjon

Målet med denne siden er å gi nyttig informasjon til pasienter og pårørende med gynekologisk kreft. Her finnes lenker til anbefalte nettsteder.

Illustrasjonsfoto
 

​Brukerorganisasjoner

Lenkene under fører direkte til brukerorganisasjonene som er nyttige for pasienter og pårørende. 

Gynkreftforeningen

Kreftforeningen

Nettsider med pasientinformasjon

På Kreftlex finner du nyttig informasjon om din kreftsykdom. Her finnes informasjon om kreft generelt, om din diagnose, om utredning, behandling og oppfølging i etterkant av behandlingen.

HelseNorge er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Her finner du kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter. Her finnes også informasjon om kliniske studier. Trykk her for å komme direkte til kliniske studier.

Rehabiliteringstilbud

"Raskere tilbake" er et tilbud gjennom Nav til pasienter som har sykepengerettigheter. Målet med programmet å hindre unødig langvarig sykefravær og at pasienter kommer seg tilbake i jobb.  Det  tilbys kurs og oppfølging med temaer som blant annet ernæring, langtidseffekter / bivirkinger, trening, arbeid / rettigheter, følelsesmessige reaksjoner og mestring, seksualitet og samliv. Det finnes Raskere tilbake-tiltak i alle fylker, men innholdet i tiltakene kan variere noe. Trykk her for mer informasjon om "Raskere tilbake".

Kreftforeningens nettsider finner man generell informasjon om rehabilitering i tillegg til de ulike rehabiliteringstilbudene vi har i de ulike landsdelene i Norge.

Råd og rettigheter

På denne lenken til Kreftforeningens sine sider er det er oversikt over informasjon om tema som pasientrettigheter, økonomi, praktisk hjelp og personlige historier.