Godkjenningsfritak for nye legemidler

 

​Niraparib

Det er åpnet for godkjenningsfritak på Niraparib på pasienter med tilbakevendende eggstokkreft. Desverre pga rask inklusjon er det desverre for tiden stengt for søk av legemidlet til nye pasienter.

•Info fra SLV om legemidler med godkjenningsfritak, trykk her
•Niraparib : NIRAPARIB protokoll_final.pdf
•Søknadsskjema for godkjenningsfritak hos Statens Legemiddelverk (SLV): SLV standard skjema.doc