Studier i Norge

Her er en oversikt over åpne studier innenfor gynekologisk onkologi, ulike registreringsstudier og praktisk informasjon om deltagelse i kliniske studier.

 

De gynekologiske studiene er sortert etter diagnose med lenke til den aktuelle studien på Helsenorge.

Det at en diagnose ikke finnes i nedtrekksmenyen, betyr at det for øyeblikket ikke finnes åpne kliniske studier knyttet til diagnosen. Menyen oppdateres etter hvert som studier åpnes og stenges for rekruttering.

Åpne kliniske studier

i en klinisk studie testes det ut nye legemidler eller behandlingsmetoder.


Eggstokkreft

Studiesentre med kontaktinformasjon:

• Oslo Universitetssykehus, Kreftklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft, Nasjonalt Kompetansesenter for Gynekologisk Onkologi. Tlf: 22 93 51 49


• Haukeland universitetssykehus, Seksjon for gynekologisk kreft, Studiesenter. Tlf: 55 97 43 53

Livmorkreft

Studiesentre med kontaktinformasjon:

• Oslo Universitetssykehus, Kreftklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft, Nasjonalt Kompetansesenter for Gynekologisk Onkologi. Telefon: 22 93 53 28.


Studiesentre med kontaktinformasjon:

  • Oslo Universitetssykehus, Kreftklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft, Nasjonalt Kompetansesenter for Gynekologisk Onkologi. Telefon: 22 93 53 28.
  • Haukeland universitetssykehus, Seksjon for gynekologisk kreft, Studiesenter. Tlf: 55 97 43 53
  • Stavanger universitetssykehus: enhet for studiesykepleiere tlf: 51518933


Livmorhalskreft

Studiesenter med kontaktinformasjon:

• Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, Gynekologisk avd/poliklinikk, Seksjon for gynekologisk strålebehandling, Radiumhospitalet, telefon nr. 22 93 49 50.


Studier som inkluderer flere diagnosegrupper

Studiesentre med kontaktinformasjon:

• Haukeland universitetssjukehus, Dr. Nina Jebsen. E-post: nina.louise.jebsen@helse-bergen.no


• Oslo universitetssykehus, Kreftklinikken, Avdeling for kreftbehandling, Utprøvingsenheten ved Dr. Tormod Guren. Tlf 22 93 40 00


Åpne registreringsstudier

I en registreringsstudie registreres det opplysninger knyttet til diagnose, behandling og behandlingsutfall i forskningsøyemed.

Livmorhalskreft

Studiesentre med kontaktinformasjon:

• Oslo Universitetssykehus, Kreftklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft, Nasjonalt Kompetansesenter for Gynekologisk Onkologi. Tlf: 22 93 44 54


• Haukeland universitetssykehus, Seksjon for gynekologisk kreft, Studiesenter. Tlf: 55 97 43 53Vulvakreft

Groinss

Studiesentre med kontaktinformasjon:

Oslo Universitetssykehus, Kreftklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft, Nasjonalt Kompetansesenter for Gynekologisk Onkologi. Tlf: 22 93 53 28.


Studier som inkluderer flere diagnosegrupper

 

Studiesentre med kontaktinformasjon:

• Oslo Universitetssykehus / Hioa , Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Prosjektleder Inger Utne,sykepleierforsker, tlf:  67 23 62 06 / 97 72 94 14 eller Hege Lund Rasmussen, stipendiat tlf: 67 23 67 65 / 95 13 10 28

Henvisningsrutiner

Ved spørsmål om deltagelse i en studie, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med de ulike studiesentrene.