HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Artikler om barn og spising

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker vil presentere noen artikler som er skrevet av våre medarbeidere. De kan være aktuelle både for fagpersoner og foreldre/pårørende til barn med spisevansker.

Det er også listet opp en rekke artikler om barn og spisevansker, som er rettet mot fagpersoner og andre med interesse for fagfeltet.

 

Artikler skrevet av våre medarbeidere i Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker:

 Artikler for fagpersoner:

Tilbake til førstesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker
Fant du det du lette etter?