Filmer

Kompetansetjenesten presenterer noen informasjonsfilmer om barn og spising.

Disse filmene kan være aktuelle både for fagpersoner, foreldre/pårørende og andre med interesse for fagområdene barns spiseutvikling og spisevansker hos barn.

Foto: privat (B. Winterhalder)

Lære å spise - barns spiseutvikling.
De fleste barn går gjennom en spiseutvikling der de gradvis spiser mer og mer variert og blir selvstendige i måltidene. Noen barn har imidlertid opplevelser eller sykdom som påvirker spiseutvikling og erfaring med måltider. Kunnskap om normal spiseutvikling er nødvendig for alle som jobber med barn, ernæring, spising og måltider. 
Filmen er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet . 

Hvordan fremme gode spisevaner hos barn
Norsk psykologforening

Jeg har et barn som ikke spiser
-fra programmet PULS, NRK.

Sånn spiser jeg
- en film om gastrostomi (magesonde), Knappenforeningen

Sånn er jeg, og sånn er det

- en film om spisevansker, NRK.

The way I eat
-gastrostomy (tube feeding), Knappenforeningen

Feeding Problems in Infancy and Childhood
-Dr. Aliza Solomon, New York-Presbyterian Hospital

Video-presentasjoner (foredrag) fra kurs og konferanser for fagpersoner, finner du her

Fant du det du lette etter?