HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Gastrostomi

Ved spisevansker kan det være en risiko for mangelfull ernæring. Ernæring gjennom sonde kan være et godt hjelpemiddel. Når det er behov for sondeernæring mer enn bare noen uker, foretrekkes magesonde (gastrostomi). Barn som har vært sondeernært over tid kan oppleve å være mette og mister dermed interessen for å spise. Når barn får sonde bør det alltid legges en plan som ivaretar både ernæring og spising (spiseutvikling), og som sørger for at barnet får hjelp til å avvennes fra sonden når det er mulig.

Du kan lese mer om hva gastrostomi er her.

Brosjyrer:

Filmer:

Tilbake til førstesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker
Fant du det du lette etter?