HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Hvem kan hjelpe med spise- og ernæringsvansker hos barn?

Det er viktig å få god hjelp med å kartlegge og sortere vanskene, for å finne ut hvor barnet og familien kan få den behandlingen og oppfølgingen de trenger. Her kan du lese om ulike hjelpetilbud som finnes.

Foto: Oslo Universitetssykehus - bildearkiv

Hvor kan man få hjelp?
Spisevansker kan ha mange årsaker og uttrykke seg på forskjellige måter. Noen har kroniske diagnoser som medfører avvikende spiseutvikling og varige vansker med spising/ernæring. Andre har hatt sykdomsperioder eller andre hendelser som forsinker spiseutviklingen. Det er viktig å få god hjelp med å kartlegge og sortere vanskene, for å finne ut hvor barnet og familien kan få den behandlingen og oppfølgingen de trenger. 

Tilbake til førstesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker
Fant du det du lette etter?