Spise- og ernæringsvansker hos barn - hvor kan man søke hjelp?

Hvem kan hjelpe?

Det er viktig å få god hjelp med å kartlegge og sortere vanskene, for å finne ut hvor barnet og familien kan få den behandlingen og oppfølgingen de trenger. 

Her kan du lese om ulike hjelpetilbud som finnes.

Foto: Oslo Universitetssykehus - bildearkiv

Hvor kan man få hjelp?
Spisevansker kan ha mange årsaker og uttrykke seg på forskjellige måter. Noen har kroniske diagnoser som medfører avvikende spiseutvikling og varige vansker med spising/ernæring. Andre har hatt sykdomsperioder eller andre hendelser som forsinker spiseutviklingen. Det er viktig å få god hjelp med å kartlegge og sortere vanskene, for å finne ut hvor barnet og familien kan få den behandlingen og oppfølgingen de trenger. 

-Primærhelsetjenesten; fastlege, helsestasjon og andre kommunale tjenester


-Spesialisthelsetjenesten: barneavdeling på sykehus, barnehabiliteringstjenesten og BUP(A)

-Tilbud ved Oslo universitetssykehus

-Tilrettelegging for barn med særlige behov i barnehage og skole

-Pasientforeninger og brukerorganisasjoner

Fant du det du lette etter?