Klinisk virksomhet

Vår kliniske virksomhet:

Kompetansetjenesten er nært knyttet til Spise- og ernæringsteamet ved OUS-Rikshospitalet. Klinisk aktivitet har som formål å evaluere utrednings- og behandlingsmodeller for å bygge opp og spre kunnskap på feltet. På den måten oppnås en synergi mellom kompetansetjeneste og klinikk. Spise- og ernæringsteamet mottar pasienter etter henvisninger fra hele landet.

Arbeidet med modellutprøving ble intensivert fra 2016-2017, og er fortsatt under utvikling. I samarbeid med lokale spiseteam og øvrige fagmiljøer vil kompetansetjenesten gjennom Spise- og ernæringsteamet tilby utredning og behandling for utvalgte pasientgrupper. Kompetansetjenesten er også tilgjengelig for drøfting av pasient-kasuistikker per videokonferanse-møter eller utreiser til lokale team. Det kliniske tilbudet vil variere noe etter behov for kompetanseutvikling. Ta gjerne kontakt med kompetansetjenesten for mer informasjon om hvilke pasientgrupper som til enhver tid kan henvises til oss.

Barn som har behov for utredning av svelgefunksjonen ved hjelp av videofluoroskopi kan henvises til Spise- og ernæringsteamet for dette. Teamet mottar også henvisninger fra de lokale teamene når det er ønske om en fornyet vurdering («second opinion»), eller det er behov for særlig bredt tverrfaglig team og et utredningsopphold over flere dager.

Nedenfor finner du mer informasjon om henvisningsrutiner og vårt kliniske tilbud.

Spise- og ernæringsvansker hos barn
Svelgfilming hos barn (videofluoroskopi)

 

Her finner du en oversikt over det tverrfaglige behandlingstilbudet ved andre helseforetak og en liste over kontakpersoner:

Tverrfaglige behandlingstilbud ved andre foretak

Her finner du en oversikt over kontaktpersoner i helseforetakenes spiseteam
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.