Kurs og arrangementer

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker arrangerer regelmessig kurs og konferanser.

Vi søker også å formidle informasjon om arrangementer som holdes av andre, både nasjonalt og internasjonalt innen områdene 
Barn-Ernæring-Måltider-Spiseutvikling-Spisevansker.
Informasjonen her er primært om kurs og konferanser for fagpersoner.

Foto: Oslo Universitetssykehus, bildearkiv

Grunnet COVID-19, er det mye usikkerhet omkring arrangementer i 2020. Vi anbefaler å følge med på arrangørenes hjemmesider for oppdatert informasjon.

Kompetansetjenesten arrangerer årlige Basiskurs - grunnkurs om barn og spising. Nasjonal landskonferanse holdes annethvert år, vekselvis med Nordiske konferanser. 

Kommende arrangementer:
AVLYST!: Landskonferanse - Barn med spisevansker, Oslo
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker, Oslo Universitetssykehus.
(Arrangementet som var planlagt i august 2020 er avlyst pga COVID 19, det er foreløpig ikke satt nytt tidspunkt)

Mun-H-center Gøteborg
Det lilla sköra barnets ätande, Gøteborg 17.september 2020 -workshop om verktøyet Early Feeding Skills Assessment (EFS), (se kurskalender).

RHABU Helse Sør-Øst
Fagseminar om spiseforstyrrelser og spising som utfordrer, 14. oktober 2020. Oslo Universitetssykehus.

Nasjonal kompetansetjeneste for oral helse ved sjeldne sykdommer (TAKO)
TAKO-dagene, Oslo 22. - 23.oktober 2020  følg med på hjemmesiden deres for oppdatert informasjon

Basiskurs om barn, mat og spising, Oslo 16.-17.november 2020
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker i samarbeid med Spiseteamet OUS/Ullevål.
Kan bli utsatt pga COVID-19, mer informasjon kommer senere

7th Nordic Conference on Feeding Difficulties in Children,  26.-27.august 2021. Arrangementet planlegges som webinar.
Mer informasjon kommer senere.Fant du det du lette etter?