Kurs og arrangementer

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker arrangerer regelmessig kurs og konferanser.

Vi søker også å formidle informasjon om arrangementer som holdes av andre, både nasjonalt og internasjonalt innen områdene 
Barn-Ernæring-Måltider-Spiseutvikling-Spisevansker.
Informasjonen her er primært om kurs og konferanser for fagpersoner.

Foto: Oslo Universitetssykehus, bildearkiv

Grunnet COVID-19, er det mye usikkerhet omkring arrangementer i 2020. Vi anbefaler å følge med på arrangørenes hjemmesider for oppdatert informasjon.

Kompetansetjenesten arrangerer årlige Basiskurs - grunnkurs om barn og spising.
Nasjonal landskonferanse holdes annethvert år, vekselvis med Nordiske konferanser. Kommende arrangementer:
Landskonferanse - Barn med spisevansker, 8.desember 2020 
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker, Oslo Universitetssykehus.
(Årets landskonferanse holdes som webinar. For påmelding, gå inn på linken ovenfor)

AVLYST: Basiskurs om barn, mat og spising, Oslo 16.-17.november 2020
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker i samarbeid med Spiseteamet OUS/Ullevål.
Arrangementet er utsatt pga COVID-19.
Presentasjoner fra tidligere kurs finner du her

7th Nordic Conference on Feeding Difficulties in Children,  26.-27.august 2021. Arrangementet planlegges som webinar.
Mer informasjon kommer senere.Fant du det du lette etter?