HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Kurs og arrangementer

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker arrangerer regelmessig kurs og konferanser.

Vi søker også å formidle informasjon om arrangementer som holdes av andre, både nasjonalt og internasjonalt innen områdene 
Barn-Ernæring-Måltider-Spiseutvikling-Spisevansker.
Informasjonen her er primært om kurs og konferanser for fagpersoner.

Foto: Oslo Universitetssykehus, bildearkiv

Grunnet COVID-19, er det mye usikkerhet omkring arrangementer i 2020-2022. Vi anbefaler å følge med på arrangørenes hjemmesider for oppdatert informasjon.

Kompetansetjenesten arrangerer årlige Basiskurs - grunnkurs om barn og spising.
Nasjonal landskonferanse holdes annethvert år, vekselvis med Nordiske konferanser. 

Konferanse: ​

Fant du det du lette etter?