HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Kurs og arrangementer

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker arrangerer regelmessig kurs og konferanser.

Vi søker også å formidle informasjon om arrangementer som holdes av andre, både nasjonalt og internasjonalt innen områdene 
Barn-Ernæring-Måltider-Spiseutvikling-Spisevansker.
Informasjonen her er primært om kurs og konferanser for fagpersoner.

Foto: Oslo Universitetssykehus, bildearkiv

​​​​​​​​​​​Kompetansetjenesten arrangerer årlige Basiskurs - grunnkurs om barn og spising. Nasjonal landskonferanse holdes annethvert år, vekselvis med nordiske konferanser. ​


REFERAT FRA LANDSKONFER​ANSE 2022​​​​

​​

Landskonferanse om barn med spise- og ernæringsvansker 9. desember 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker arrangerte landskonferanse med over 100 fagpersoner påmeldte fra hele landet. Mange faggrupper var representert, bl.a. kliniske ernæringsfysiologer, psykologer, leger, logopeder, sykepleiere og pedagoger. Brukerforeninger, representert ved Knappenforeningen og Prematurforeningen, samt stomisykepleier Astrid Austerheim hadde stand. Konferansen var delt opp i to hoveddeler. Første del hadde fokus på barn med gastrostomi der spesiallogoped Ellen Bachman presenterte sin forskning rundt ernæring gjennom gastrostomi, med hovedvekt på foreldres og barns opplevelser og erfaringer. Margrethe og datter Jenny fortalte fra sin tid med spisevansker etter kompleks nyfødtperiode og gastrostomi. Klinisk ernæringsfysiolog Nina Løvhøiden la fram brosjyren om hjemmelaget sondemat.

IMG_7621.jpgIMG_7617.jpg 

Konferansens andre del fortsatte det tidligere påbegynte arbeidet med å etablere regionale nettverk for ivaretakelse av kompetanseområdet, spise- og ernæringsvansker hos barn i et tverrfaglig perspektiv. Logoped Torunn Sundgot og spesialfysioterapeut Benedicte Schleis hadde innlegg om hvordan de har organisert samarbeidet innenfor deres helseregioner, Vest og Nord. Det var parallelle hybride møter for hver helseregion over teams med diskusjon og besvarelse av spørsmål på Menti.com (se vedlegg). Til slutt var det felles oppsummering fra de forskjellige regionene. Hovedkonklusjonene fra de regionale møtene var:

  1. Samtlige regioner ser behov for etablering av fagnettverk som både ivaretar fagutvikling og pasientrettet aktivitet.
  2. Det ble forslått å arrangere egne gruppesamlinger/nettverk for faggrupper i spise- og ernæringsteam.
  3. Det er fortsatt behov for en nasjonal tjeneste som ivaretar kurs, konferanser, forskningssamarbeid og fagutvikling.

IMG_7652.jpgIMG_7633.jpg 

Vi takker alle som kom og for stort og positivt engasjement. Det var godt å møtes igjen. Vi ser frem til kommende regionale treff vår/sommer 2023!

 ​IMG_7666.jpg

Med vennlig hilsen oss i

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker


Her kan du laste ned referatet: 
Referat fra landskonferansen 2022.pdf


​ The 9th Nordic Conference on Feeding Disorders in Infancy and Early Childhood​

Den niend​e nordiske konferansen om spisevansker hos barn vil skje i Oslo 22-23 mai 2023. For mer informasjon og påmelding, se: www.nordicconference.no

​​​​​​​

​35th Annual Meeting European Academy of Childhood Disabilty (EACD) 

24.-27. mai arrangeres EACD i Ljublijana, Slovenia. For mer informasjon, se: https://www.eacd2023.org/​   


​​​​​​​​​​Tilbake til førstesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker​ 

Fant du det du lette etter?