HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Nyttige lenker - for fagpersoner

På denne siden er det samlet lenker som kan være særlig relevante for helsepersonell og andre fagpersoner som jobber med barn, ernæring og spising.
Her finner du lenker til nasjonale og internasjonale instanser innen barn og spisevansker, og tilgrensende fagområder.

​Barn og spisevansker
Pediatriveileder fra norsk barnelegeforening: Spise- og matingsproblemer

Norsk helseinformatikk: Spiseproblemer hos småbarn

Barn: mat, ernæring og spising
- Helsedirektoratet (bl.a. kostholdsanbefalinger, retningslinjer): Kosthold og ernæring   Folkehelse og levevaner

- Folkehelseinstituttet (bl.a. kostholdsundersøkelser): Kosthold og ernæring

-HelseNorge (helsemyndighetenes informasjonsside til befolkningen): Kosthold for barn og unge

-Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet:  Barn, mat og måltid  Barn, mat og helse

- Child Feeding guide (Laughborough University, UK)

- Infant and toddler forum (utviklet av en britisk ekspertgruppe)

Kompetansetjenester, nasjonale og regionale sentra

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

SSD - Senter for sjeldne diagnoser

NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

TAKO senteret - nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser

Mun-H-Center (orofacialt kunnskapscenter, sällsynta hälsotillstånd), Gøteborg, Sverige

Norsk Akademi for habiliteringsforskning

RHABU, regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge

Brukerorgansasjoner
Spise- og ernæringsvansker kan opptre ved en rekke ulike diagnoser og tilstander. Her er lenker til noen brukerorganisasjoner, men det finnes flere andre som kan være relevante.

Knappenforeningen - Foreningen for foreldre til barn med spise- og ernæringsvansker

Prematurforeningen

Foreningen for hjertesyke barn

CP-foreningen


Tilbake til førstesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilietring av barn med spise- og ernæringsvansker​ 

 

Fant du det du lette etter?