Om kompetansetjenesten

- informasjon om tjenesten og egne rapporter

Om tjenesten

Lenke til bilde (jpeg)

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om optimalisert spiseutvikling hos barn med spisevansker. Formålet med den nasjonale kompetansetjenesten er å bidra til at barn med spisevansker får et godt tverrfaglig tilbud om utredning og tilrettelegging.

Tjenesten retter seg mot både helsepersonell og andre faggrupper som jobber med habilitering av barn i primær- og spesialisthelsetjenesten, brukere og pårørende.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker er organisert under Seksjon nevrohabilitering barn - Rikshospitalet

Informasjonsbrosjyre om tjenesten

Medarbeidere

Lenke til bilde (jpeg)

De ansatte i kompetansetjenesten har ulik faglig bakgrunn og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Tjenesten er nært knyttet til klinisk virksomhet i Spise og ernæringsteamet (Rikshospitalet). 

Fagpersoner i det tverrfaglige teamet/kompetansetjenesten:

Ingrid B. Helland (Overlege og leder av kompetansetjenesten),  ingrid.helland@ous-hf.no

Helle Schiørbeck (Psykologspesialist), 
helle.schiorbeck@ous-hf.no

Malin Sinding (Logoped),  
malin.sinding@ous-hf.no

Nina Løvhøiden (Klinisk ernæringsfysiolog), permisjon
nina.lovhoiden@ous-hf.no
Vikar: Ida Thorsen (thoida@ous-hf.no)

Kjersti Birketvedt (Klinisk ernæringsfysiolog), delvis permisjon
kjersti.birketvedt@ous-hf.no
Vikar:
Cecilie M. Rødbøl (cemroe@ous-hf.no)

Elna Thurmann- Nielsen (Spesialpedagog), 
elna.thurmann-nielsen@ous-hf.no

Mia Unhjem (Sykepleier og pasientkoordinator), 
mia.unhjem@ous-hf.no

Referansegruppen

Kompetansetjenestens hovedoppgave er å bidra til at barn med spisevansker får et godt behandlingstilbud i hele landet. Referansegruppen skal bistå i dette arbeidet, og sørge for at tjenesten drives hensiktsmessig for å nå de mål og kriterier som er fastsatt i forskriften fra Helsedirektoratet.

Referansegruppen består av representanter fra alle helseregioner. I tillegg er brukerorganisasjonen Knappenforeningen, Universitetet i Oslo og kommunehelsetjenesten representert.

Følgende representanter er oppnevnt til den faglige referansegruppen:

Espen Lien
Leder for referansegruppen (Overlege, Helse Midt-Norge) 

Ingrid Strand
Klinisk ernæringsfysiolog (Helse Sør- Øst) 

Torunn Sundgot
Logoped (Helse Vest) 

Stephen von Tetzchner
Professor i psykologi (Universitetet i Oslo) 

Anne Karoline Staff
Brukerrepresentant (Knappen-foreningen) 

Tonje Rød
Helsesøster (Oslo kommune) 

Sissel Hotvedt
Fysioterapeut (Helse Nord)

Ingrid B. Helland
Representant for tjenesten (Overlege, OUS/Rikshospitalet)

Årsrapporter og virksomhetsplaner

Her finner du tidligere årsrapporterVirksomhetsplan 2020

Rapporter fra kompetansetjenesten

Tverrfaglig arbeid ved spise- og ernæringsvansker hos barn - en veileder (NY!).Etablering og sammensetning av tverrfaglige team (2019).

Oppsummering av Questback-undersøkelse (2018). Brukertilfredshet med Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker.

Tverrfaglige behandlingstilbud for barn med spise- og ernæringsvansker.
- Oversikt over kontaktpersoner (2015)

Fant du det du lette etter?