Om oss

Om tjenesten

Lenke til bilde (jpeg)

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om optimalisert spiseutvikling hos barn med spisevansker. Formålet med den nasjonale kompetansetjenesten er å bidra til at barn med spisevansker får et godt tverrfaglig tilbud om utredning og tilrettelegging.

Tjenesten retter seg mot både helsepersonell og andre faggrupper som jobber med habilitering av barn i primær- og spesialisthelsetjenesten, brukere og pårørende.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

​Informasjonsbrosjyre om tjenesten

Medarbeidere

Lenke til bilde (jpeg)

De ansatte i kompetansetjenesten har ulik faglig bakgrunn og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Tjenesten er nært knyttet til klinisk virksomhet i Spise og ernæringsteamet (Rikshospitalet). 

Fagpersoner i det tverrfaglige teamet/kompetansetjenesten:

Ingrid B. Helland (Overlege og leder av kompetansetjenesten),  ingrid.helland@ous-hf.no

Helle Schiørbeck (Psykologspesialist), 
helle.schiorbeck@ous-hf.no

Malin Sinding (Logoped),  
malin.sinding@ous-hf.no

Selma M. Larsen (Overlege),
UXSEMU@ous-hf.no

Nina Løvhøiden (Klinisk ernæringsfysiolog), 
nina.lovhoiden@ous-hf.no

Kjersti Birketvedt (Klinisk ernæringsfysiolog),
kjersti.birketvedt@ous-hf.no

Elna Thurmann- Nielsen (Spesialpedagog), 
elna.thurmann-nielsen@ous-hf.no

Mia Unhjem (Sykepleier), 
mia.unhjem@ous-hf.no

Referansegruppen

Kompetansetjenestens hovedoppgave er å bidra til at barn med spisevansker får et godt behandlingstilbud i hele landet. Referansegruppen skal bistå i dette arbeidet, og sørge for at tjenesten drives hensiktsmessig for å nå de mål og kriterier som er fastsatt i forskriften fra Helsedirektoratet.

Referansegruppen består av representanter fra alle helseregioner. I tillegg er brukerorganisasjonen Knappenforeningen, Universitetet i Oslo og kommunehelsetjenesten representert.

Følgende representanter er oppnevnt til den faglige referansegruppen:

Espen Lien
Leder for referansegruppen (Overlege, Helse Midt-Norge) 

Ingrid Strand
Klinisk ernæringsfysiolog (Helse Sør- Øst) 

Torunn Sundgot
Logoped (Helse Vest) 

Stephen von Tetzchner
Professor i psykologi (Universitetet i Oslo) 

Anne Karoline Staff
Brukerrepresentant (Knappen-foreningen) 

Tonje Rød
Helsesøster (Oslo kommune) 

Sissel Hotvedt
Fysioterapeut (Helse Nord)

Ingrid B. Helland
Representant for tjenesten (Overlege, OUS/Rikshospitalet)

Årsrapporter

Her finner du tidligere årsrapporter

Nyheter

Her finner du en oppsummering av tverrfaglige behandlingstilbud