Publikasjoner om barn og spisevansker

Barn og spisevansker er et komplekst fagområde, som gir behov for kompetanse fra mange fagdisipliner. Faglitteratur på dette fagområdet inkluderer både medisin, ernæring, pedagogikk og psykologi. Faglitteratur som omhandler  barnehabilitering og tverrfaglig samarbeid er relevant.


Her har kompetansetjenesten samlet noen publikasjoner som er relevant for fagpersoner som jobber med barn med spisevansker. 

Spisevansker hos barn
Pediatric Feeding Disorder: Consensus Definition and Conceptual Framework (Goday P.S. et al, 2019)

Beavioral Management of Feeding Disorders of Childhood (Silverman A.H., 2015)

A practical Approach to Classifying and Managing Feeding Difficulties (Kerzner B. et al, 2015)

Feeding Problems in Infants and Children: Assessment and Etiology (Borowitz K.C. , Borowitz S.M., 2018)

Gastrostomi:
ESPGHAN Position Paper on Management of Pedcutaneous Endoscopic Gastrostomy in Children and Adolescents (Heuschel R.B. et al, 2015)

ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder)
Litteraturoversikt om ARFID

Radcliffe ARFID Workgroup: Toward operationalization of research diagnostic criteria and directions for the field (Eddy K.T., et al, 2018)

Towards an evidence-based out-patient care pathway for children and young people with avoidant restrictive food intake disorder (Bryant-Waugh R. et al 2020)

Sondeavvenning
Variables impacting the Time Taken to Wean Children From Enteral Tube Feeding to Oral Intake (Lively E.K., 2019)

Characterizing International Approaches to Weaning Children From Tube Feeding (Lively E.K., 2020)

Development, prevention and treatment of feeding tube dependency (Krom H., 2017)

Sondeavvenning i Graz - evaluering av Graz-modellen (2020),
notat ved Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Publikasjoner ved medarbeidere i kompetansetjenesten
Nutritional status in Adolescents with Esophageal Atresia (Birketvedt K et al, 2020)

Parent - reported effects of gastrostomy tube placement (Avitsland TL, Birketvedt K. et al, 2013)

Spisevansker hos barn med medfødt hjertefeil (Tandberg B.S. et al, 2012) 

Stramt tungebånd og spisevansker, notat  ved Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker (2020)

Sondeavvenning i Graz - evaluering av Grazmodellen, notat ved Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker (2020)

Under fanen Informasjonsmateriell, finner du også Artikler om barn og spising

Fant du det du lette etter?