HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Referansegruppen

Referansegruppen skal sørge for at tjenesten drives hensiktsmessig for å nå de mål og kriterier som er fastsatt i forskriften fra Helsedirektoratet.

Kompetansetjenestens hovedoppgave er å bidra til at barn med spisevansker får et godt behandlingstilbud i hele landet. Referansegruppen skal bistå i dette arbeidet, og sørge for at tjenesten drives hensiktsmessig for å nå de mål og kriterier som er fastsatt i forskriften fra Helsedirektoratet.

Referansegruppen består av representanter fra alle helseregioner. I tillegg er brukerorganisasjonen Knappenforeningen, Universitetet i Oslo og kommunehelsetjenesten representert.

Følgende representanter er oppnevnt til den faglige referansegruppen:

Espen Lien
Leder for referansegruppen (Overlege, Helse Midt-Norge) 

Ingrid Strand
Klinisk ernæringsfysiolog (Helse Sør- Øst) 

Torunn Sundgot
Logoped (Helse Vest) 

Stephen von Tetzchner
Professor i psykologi (Universitetet i Oslo) 

Margrethe Grønneberg
Brukerrepresentant (Knappen-foreningen) 

Tonje Rød
Helsesøster (Oslo kommune) 

Representant fra Helse Nord har gått ut av referansegruppen,
Helse Nord skal utnevne en ny representant

Nafis Iqbal
Representant for tjenesten (Overlege, OUS/Rikshospitalet)

Tilbake til første siden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker​

Fant du det du lette etter?