HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Referansegruppen

Referansegruppen skal sørge for at tjenesten drives hensiktsmessig for å nå de mål og kriterier som er fastsatt i forskriften fra Helsedirektoratet.

Kompetansetjenestens hovedoppgave er å bidra til at barn med spisevansker får et godt behandlingstilbud i hele landet. Referansegruppen skal bistå i dette arbeidet, og sørge for at tjenesten drives hensiktsmessig for å nå de mål og kriterier som er fastsatt i forskriften fra Helsedirektoratet.

Referansegruppen består av representanter fra alle helseregioner. I tillegg er brukerorganisasjonen Knappenforeningen, Universitetet i Oslo og kommunehelsetjenesten representert.

Representanter​​​

Følgende representanter er oppnevnt til den faglige referansegruppen:

  • Leder: Espen Lien (overlege, Helse Midt-Norge).
  • Ingrid Strand: Klinisk ernæringsfysiolog (Helse Sør-Øst).
  • Torunn Sundgot:  Logoped (Helse Vest).
  • Stephen von Tetzchner: Professor i psykologi (Universitetet i Oslo).
  • Margrethe Grønneberg: Brukerrepresentant (Knappen-foreningen).
  • Tonje Rød: Helsesøster (Oslo kommune).
  • Nafis Iqbal: Representant for tjenesten (Overlege, OUS/Rikshospitalet).

Representant fra Helse ​Nord har gått ut av referansegruppen. Helse Nord skal utnevne en ny representant.

Tilbake til første siden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker​

Fant du det du lette etter?