HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Spesialisthelsetjenesten

Når barn som har langvarige spisevansker som påvirker helse og livskvalitet, eller hvis man mistenker at det er en bakenforliggende sykdom/tilstand som forårsaker vanskene, kan det være nødvendig med utreding i spesialisthelsetjenesten.

Noen ganger er det behov for undersøkelser av fordøyelsen, mage-/tarmfunksjon eller andre spesifikke undersøkelser som kan gjøres ved sykehusenes barneavdelinger. Når barn har avvikende eller forsinket utvikling, kan henvisning til barnenevrolog eller barnehabiliteringstjeneste være aktuelt.

Spisevansker hos barn er ofte sammensatt, og det er behov for tverrfaglig samarbeid for å hjelpe barna og foreldrene på en god måte. De fleste barneavdelinger har tverrfaglige team som jobber med barn med spise og ernæringsvansker.

Fagpersoner som kan inngå i de tverrfaglige teamene kan være lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, pedagog, sosionom.

For å komme i kontakt med barneavdeling/barnepoliklinikk/barnehabiliteringstjenesten på sykehusene, må barnet henvises fra sin fastlege eller lege på sykehuset.

Barnehabiliteringstjenesten: Målgruppen for habiliteringstjenestene er barn og unge fra 0-18 år med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert eller sammensatt karakter. Habiliteringstjenestene skal sikre spesialisert tverrfaglig utredning, diagnostisering og kartlegging av behov, og spesialisert behandling. Ved noen sykehus er det tverrfaglige behandlingstilbudet for barn med spsievansker organisert under barnehabiliteringstjenesten.

BUP(A): Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk/avdeling, er et tilbud i spesialisthelsetjenesten. BUPs hovedoppgaver er å hjelpe barn fra 0 til 17 år og deres familier i form av utredning, behandling, rådgivning og tilrettelegging knyttet til psykiske vansker. Hos BUP kan man få hjelp med å takle det som gjør hverdagen vanskelig, herunder vansker i forhold til mat og måltider, eller utfordrende samhandlingsmønstre mellom barn og foreldre. 
Ved BUP jobber flere yrkesgrupper, som psykolog, barnepsykiater, familieterapeut, klinisk pedagog og klinisk sosionom. For å komme i kontakt med BUP kreves henvisning fra en lege som kan beskrive barnets spisevansker, og de forholdene som har påvirket/påvirker spiseutviklingen.


Tilbake til førstesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker​

Fant du det du lette etter?