HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Tilbud ved Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus har ulike tilbud for barn med spise- og ernæringsvansker. Det tverrfaglige teamet ved Rikshospitalet mottar henvisninger fra hele landet. Barn som kommer til teamet på Rikshospitalet bør ha fått tverrfaglig utredning og oppfølging lokalt først. Barn kan bli henvist til Rikshospitalet for en 'second opinion'.

​Ved Ullevål sykehus finnes et tverrfaglig team som tilbyr utredning og behandling for barn som sokner til Ullevål (de fleste bydelene i Oslo). Teamet er på Barnesenteret, Ullevål. Dette teamet jobber ikke med barn som tilhører barnehabiliteringstjenesten.
Barn som tilhører barnehabiliteringstjenesten ved Ullevål har eget tilbud fra seksjon nevrohabilitering. 

Spise- og ernæringsteamet ved Rikshospitalet

Teamet får henvist barn fra hele landet. De lokale spiseteamene ved landets barneavdelinger kan henvise for en fornyet vurdering ("second opinion"). Det tverrfaglige teamet ved Rikshospitalet gjør en uavhengig vurdering, og gir eventuelt innspill og veiledning til den behandlingen som er igangsatt lokalt.

Barn med foreldre som får utredning og behandling av teamet, kommer til dagopphold og polikliniske konsultasjoner. Teamet jobber også med barn som er innlagt ved Rikshospitalet.

Ved behov kan det gjøres supplerende medisinske undersøkelser under oppholdet. For en del av barna er det aktuelt å gjøre røntgenfilming av svelgfunksjonen (videofluoroskopi). Videofluoroskopi kan gjøres når det er mistanke om svelgevansker eller feilsvelging (aspirasjon). 

Tver​​​rfaglig team​​

Teamet består av lege, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, sykepleier, spesialpedagog og psykologspesialist. Teamet legger stor vekt på en tverrfaglig tilnærming i utredning og behandling av barn med spisevansker.

Spise- og ernæringsteamet er organisert under Barneavdeling for nevrofag, seksjon nevrohabilitering (Rikshospitalet). 

Spiseteamet ved Ullevål

​Det tverrfaglige teamet ved Ullevål har lege, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, spesialpedagog og psykolog. Teamet er organisert under Avdeling for barnemedisin, Ullevål.

Kontaktperson for teamet er Marianne Bratlie (teamleder, klinisk ernæringsfysiolog).

Barnehabiliteringstjenesten på Ullevål

Barn med nevrologisk sykdom og/eller medfødte og tidlige utviklingsavvik følges vanligvis opp ved barnehabiliteringstjenesten. Spise- og ernæringsvansker er utbredt i denne pasientgruppen, og disse barna skal ha et tverrfaglig tilbud ved barnehabiliteringstjenesten, seksjon nevrohabilitering - Ullevål (Avdeling for nevrofag-barn). Barnehabiliteringstjenesten samarbeider med Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter om utredning og behandling av barn med spisevansker.

Leder for seksjon nevrohabilitering Ullevål er Petra Aden (overlege dr.med)​. 

Fant du det du lette etter?