Spise- og ernæringsteamet, Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet

Det tverrfaglige teamet ved Rikshospitalet mottar henvisninger fra hele landet. Barn som kommer til teamet på Rikshospitalet bør ha fått tverrfaglig utredning og oppfølging lokalt først. Barn kan henvises til OUS-Rikshospitalet for en 'second opinion'.

Teamet får henvist barn fra hele landet.  De lokale spiseteamene ved landets barneavdelinger kan henvise for en fornyet vurdering ("second opinion"). Det tverrfaglige teamet ved Rikshospitalet gjør en uavhengig vurdering, og gir eventuelt innspill og veiledning til den behandlingen som er igangsatt lokalt.

Barn m/foreldre som får utredning og behandling av teamet, kommer til dagopphold og polikliniske konsultasjoner. Teamet jobber også med barn som er innlagt ved Rikshospitalet.

Ved behov kan det gjøres supplerende medisinske undersøkelser under oppholdet. For en del av barna er det aktuelt å gjøre røntgenfilming av svelgfunksjonen (videofluoroskopi). Videofluoroskopi kan gjøres når det er mistanke om svelgevansker eller feilsvelging (aspirasjon). Lær mer om videofluoroskopi her.

Teamet består av lege, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, sykepleier, spesialpedagog og psykologspesialist. Teamet legger stor vekt på en tverrfaglig tilnærming i utredning og behandling av barn med spisevansker.

Teamet er organisert under Barneavdeling for nevrofag, seksjon nevrohabilitering
Du finner mer informasjon her

Fant du det du lette etter?