Helsenorge
Forekomst

Spisevansker hos barn

Forekomsten av spisevansker hos barn varierer i ulike studier. Dette skyldes blant annet at det har vært brukt ulike definisjoner på hva spisevansker er. Mange studier har dessuten beskrevet forekomst i en utvalgt gruppe, for eksempel hos barn med en bestemt diagnose.

Foto: Oslo Universitetssykehus - bildearkiv

Forekomst
Bekymring for spising og matvaner hos barn er vanlig. Både i norske og utenlandske undersøkelser er det så mange som 25-50 % av foreldrene som rapporterer at barnet har utfordringer med mat og måltider. De fleste av disse har lettere vansker eller forbigående utfordringer, som kan sees på som en del av normal spiseutvikling.                                

De fleste barn med alvorlige spisevansker, har også andre diagnoser eller utviklingsavvik. Ofte kan det være en diagnose eller medisinsk tilstand som forårsaker og forklarer spisevanskene. Vi regner med at ca. 1-5 % av alle barn har mer alvorlige og behandlingskrevende spisevansker. I noen diagnosegrupper er det imidlertid vanlig med spisevansker, og hos noen pasientgrupper kan spisevanskene sees på som et kjennetegn ved diagnosen. Hos barn med nevromuskulær sykdom eller utviklingsforstyrrelser, kan så mange som 80 % ha en form for spisevansker.
 
Du finner mer om forekomst av spisevansker her:

Fant du det du lette etter?