HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Spisevansker hos barn – vanlige utfordringer

Det er vanlig at barn har perioder der de er småspiste eller spiser bare noen få matvarer. Stort sett varer ikke disse periodene så lenge, og derfor påvirker de ikke barnets ernæring og vekst over tid.

Foto: Oslo universitetssykehus - bildearkiv/Shutterstock

Vanlige utfordringer med spising og måltider hos barn

På samme måte som barn må lære å gå og lære å snakke, så må de lære å spise. De første månedene har barnet et «ensformig» kosthold og drikker all maten. Etterhvert lærer de seg å spise mer og mer avansert mat. Den gradvise utvidelsen av kostholdet er nært knyttet til barnets modning og utvikling, hvilke erfaringer det har fått med mat og måltider – og hva barnet mestrer og liker.

De fleste barn går gjennom en spiseutvikling der de gradvis spiser mer og mer variert og blir selvstendige i måltidene. Noen barn har imidlertid opplevelser eller sykdom som påvirker spiseutvikling og erfaring med måltider. Her er en video om barns spiseutvikling. 

 Det er vanlig at barn har perioder der de er småspiste eller spiser bare noen få matvarer. Slike perioder kan være utfordrende i familien, og mange foreldre blir bekymret. Matinntaket kan være veldig variabelt og måltidene blir uforutsigbare. Barn kan også være i en fase av spiseutviklingen der de er småspiste eller «sære» på hva de vil spise.

Stort sett varer ikke disse periodene så lenge, og derfor påvirker de ikke barnets ernæring og vekst over tid. Men mange foreldre blir bekymret. Hvis bekymringene fører til stress, mas og press slik at måltidene blir en «maktkamp», kan det forsterke eller forlenge disse periodene.

Hvis perioder med utfordringer rundt måltider og spising kommer ofte eller varer lenge, kan det være lurt å ta det opp med helsesykepleier eller fastlege for å få en faglig vurdering og råd eller veiledning for bedre måltidspraksis.

Forekomst

Forekomsten av spisevansker hos barn varierer i ulike studier. Dette skyldes blant annet at det har vært brukt ulike definisjoner på hva spisevansker er. Mange studier har dessuten beskrevet forekomst i en utvalgt gruppe, for eksempel hos barn med en bestemt diagnose.

Bekymring for spising og matvaner hos barn er vanlig. Både i norske og utenlandske undersøkelser er det så mange som 25-50 % av foreldrene som rapporterer at barnet har utfordringer med mat og måltider. De fleste av disse har lettere vansker eller forbigående utfordringer, som kan sees på som en del av normal spiseutvikling.

Mer om barn og spising

Tilbake til førstesiden​ til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker.

Fant du det du lette etter?