HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Tilrettelegging for barn med særlige behov

Å kunne spise er noe som må læres, det er ikke en medfødt egenskap. Noen barn trenger ekstra hjelp og tilrettelegging i denne læringsprosessen. De fleste barn har mange av måltidene i barnehagen eller på skolen. For barn som har spesielle utfordringer, er det viktig med tilrettelegging ut fra individuelle behov.

For barn med spisevansker, forsinket eller avvikende spiseutvikling, vil god tilrettelegging og oppfølging i barnehagen/skolen ha stor betydning. Måltider som legger til rette for trivsel og læring i barnehage og skole, gir det beste utgangspunktet for spiseutvikling og at barna utvikler et godt forhold til mat og måltider.

PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen) er en samarbeidspartner som vurderer om det er behov for ekstra ressurser for å sikre barnets behov for tilrettelegging. Godt samarbeid mellom foreldre og skole/barnehage er nødvendig.

Barn med langvarige og sammensatte vansker kan ha behov for en individuell opplæringsplan (IOP, IP), der målrettede tiltak for spising og spiseutvikling er inkludert.

Mer informasjon:

- Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen står det at Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlig behov knyttet til mat og måltider (lenke til retningslinjene)

Statped nettside (spesialpedagogiske tjenester), Mat og inkludering

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Mat og måltid og Mat og Helse 


Tilbake til førstesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker​

Fant du det du lette etter?