Tilrettelegging for barn med særlige behov

Å kunne spise er noe som må læres, det er ikke en medfødt egenskap. Noen barn trenger ekstra hjelp og tilrettelegging i denne læringsprosessen. De fleste barn spiser mange av måltidene sine i barnehagen og på skolen. Tilrettelegging etter individuelle behov er viktig og nødvendig for at barnet får gode erfaringer med mat og måltider.

For barn med spisevansker, forsinket eller avvikende spiseutvikling, vil god tilrettelegging og oppfølging i barnehagen/skolen ha stor betydning. PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen) er en samarbeidspartner som vurderer om det er behov for ekstra ressurser for å sikre barnets behov for tilrettelegging. Godt samarbeid mellom foreldre og skole/barnehage er nødvendig.

Barn med langvarige og sammensatte vansker kan ha behov for en individuell opplæringsplan (IOP, IP), der målrettede tiltak for spising og spiseutvikling er inkludert.

Mer informasjon:
Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen står det at Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlig behov knyttet til mat og måltider (lenke til retningslinjene)

Statped nettside (spesialpedagogiske tjenester), Mat og inkludering

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Mat og Helse og Mat og måltid

Fant du det du lette etter?