Video-presentasjoner

Her finner du noen video-presentasjoner om ulike temaer innen fagområdet barn og spisevansker.

Spiseutvikling hos barn (film)
-utviklet av kompetansetjenesten og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (2018)

Utfordringer når barns spiseutvikling følger et annet utviklingsforløp (presentasjon, video).
Helle Schiørbeck, psykologspesialist i kompetansetjenesten,
Frambu kurs (mai 2017)


Medisinske årsaksforklaringer til spisevansker hos barn
(presentasjon, video)
Øyvind Kanavin, overlege Frambu
Foredraget ble holdt på Frambu (2017) 

Barn som spiser for lite
(presentasjon, video)
Nina Løvhøiden og Kjersti Birketvedt, kliniske ernæringsfysiologer i kompetansetjenesten (2020)

Spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser: Ernæringstiltak og kostråd
(presentasjon, video)
Tone Berg, klinisk ernæringsfysiolog (Frambu), kurs på Frambu (mai 2017)

Gode måltider for barn med spisevansker
(presentasjon, video)
Elna Thurmann-Nielsen, spesialpedagog i kompetansetjenesten

Kunsten å spise (presentasjon, video)
Elna Thurmann-Nielsen, spesialpedagog i kompetansetjenesten
Konferansen Måltids- og bevegelsesglede i barnehagen, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (oktober 2017)
.

Fant du det du lette etter?