HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Virksomhetsplaner

De nasjonale kompetansetjenestene jobber ut fra mandat og resultatmål som er gitt av forskrift om Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Basert på de oppgavene som er beskrevet, utvikler kompetansetjenesten sine virksomhetsplaner.

20200502_165114.jpg

Foto: privat (K. Birketvedt)Virksomhetsplanen gir en kort beskrivelse av

 • tjenesten
 • mandat og resultatmål
 • organisering
 • ansatte
 • behov og utfordringer i pasientgruppen
 • behov og utfordringer i organisering av behandlingstilbud
 • virksomhetsplan for arbeidet innen områdene
  1) Kvalitet i behandling
  2) Kompetansespredning
  3) Nettverk
  4) Fagutvikling og forskning

Basert på virksomhetsplan utvikler tjenesten interne arbeidsplaner med oppgavefordeling. Nye oppgaver og prosjekter tilkommer i løpet av året.

Virksomhetsplan 2022
Fant du det du lette etter?