Referansegruppen

Følgende representanter er oppnevnt til den faglige referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.

  

Bettina Sandgathe Husebø, Leder av referansegruppen, representant for Helse Vest.
Cand. med 1988, spesialist anestesi 1995, dr. med Bergen 2008.
Forsker, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
Leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen.

Heidi Tiller, representant for Helse Nord.
Cand. med fra UiT 1998, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 2011, PhD i 2012.
Overlege ved kvinneklinikken, UNN Tromsø.
1.amanuensis i Immunologisk forskningsgruppe ved IMB, UiT.

Marianne Wallenius, representant for Helse Midt-Norge.
Cand. med 1986, spesialist i indremedisin 1996, spesialist i revmatologi 1998, PhD 2011.
Medisinskfaglig ansvarlig overlege v/Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom (NKSR) St. Olavs hospital.
Postdok og førsteamanuensis, Institutt for nevromedisin, NTNU.

Nina Schmidt, representant for Helse Sør-Øst.
Jordmor 1982, Master of public health, Nordiska hälsovärdhøgskola 2003.
Ass. klinikkdirektør, KK, Akershus universitetssykehus.

Elisabeth T. Swärd, Brukerrepresentant.
Sykepleier 1983, sykepleievitenskap UiO 1989, Medisinsk fakultet UiB 1992-94.
Fagforfatter i tema legemiddelhåndtering for helsetjenesten.
Forskningsansvarlig i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.