Familie/ pasientdager

Kompetansetjenesten avholder jevnlig kurs, samlinger og fagdager for pasienter og deres pårørende.

​Avholdte familie- og pasientdager i 2016:

  • Kurs/ samling for pasienter med MCADD og deres pårørende, 8. februar 2016, ved Oslo universitetssykehus. Holdes annet hvert år.
  • Kurs/ samling for pasienter med tyrosinemi type 1 og deres pårørende, 2.-3. juni 2016, ved Oslo universitetssykehus. Holdes annet hvert år.
  • "Mitokondriediagnostikk" ved Fagdag om mitkondrier for pasienter, pårørende og helsepersonell, 9. mars 2016 på Frambu.