Plan for kompetansespredning 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer har etablert en plan for kompetansespredning som vi følger i 2016. Denne vil utvikles ytterligere frem mot 2017 hvor nettsider, eLæring, våre to faste nasjonale arbeidsgruppemøter samt aktiv deltagelse på møter i hele Norge inngår som viktige elementer. 

​En sentral oppgave er å formidle kompetanse om diagnostikk, behandling og oppfølging av medfødte stoffskiftesykdommer (metabolske sykdommer) til helsepersonell, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. Tilbudet skal være likt tilgjengelig i alle helseregioner.

Kompetansetjenesten skal:

  • bygge opp og spre kompetanse nasjonalt innenfor sitt spesifiserte fagområde
  • bidra aktivt med veiledning og rådgivning innenfor fagområde til spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, pasienter/pårørende, barnehage/skole/ansvarsgruppe og andre i pasientens nettverk
  • arrangere kurs og undervisning
  • bidra med implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
  • delta i forskning og etablering/oppbygging og deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
  • overvåke og formidle behandlingsresultater

For utfyllende informasjon om planlagt og gjennomført arbeid se dette dokumentet.


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.