Plan for kompetansespredning 2019

Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer har etablert en plan for kompetansespredning som vi følger i 2019. Kompetansespredningsplanen for 2019 har som hovedmål å videreføre oppbyggingen av faglige nettverk av lokale barneleger og voksennevrologer i alle fire helseregioner, både ved nettbasert ompetansespredning og halvårlige dagsmøter, slik at disse kan videreføre tjenestens oppgaver regionalt.  

​En sentral oppgave er å formidle kompetanse om diagnostikk, behandling og oppfølging av medfødte stoffskiftesykdommer (metabolske sykdommer) til helsepersonell, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. Tilbudet skal være likt tilgjengelig i alle helseregioner.

Kompetansetjenesten skal:

  • bygge opp og spre kompetanse nasjonalt innenfor sitt spesifiserte fagområde
  • bidra aktivt med veiledning og rådgivning innenfor fagområde til spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, pasienter/pårørende, barnehage/skole/ansvarsgruppe og andre i pasientens nettverk
  • arrangere kurs og undervisning
  • bidra med implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
  • delta i forskning og etablering/oppbygging og deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
  • overvåke og formidle behandlingsresultater

For utfyllende informasjon om planlagt og gjennomført arbeid se dette dokumentet.


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.