Aktuelle kurs og konferanser

28.-30. august, SSAI-kongressen i København

 

4.-7. september, Efic-konferansen i Valencia


11. september, Møteplass Oslo: Rheumatologi
Dette er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i Hovedstadsområdet. Målgrupper er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg. Samarbeidsparter inviteres til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen.3.-4. oktober, Nordic Neuromodulation Society’s annual meeting i Aarhus


7.-8. november, 8. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen)
Tverrfaglig konferanse som dekker forskning innenfor muskelskjelettskader, -sykdommer og - plager. Konferansen er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interessert.


13. november, Møteplass Oslo: Å gjøre det rette, til rett tid. Om over- og underdiagnostikk og –behandling
Dette er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i Hovedstadsområdet. Målgrupper er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg. Samarbeidsparter inviteres til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen.28.-29. november, Regional smertesamling i Oslo
Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) sin konferanse. I år setter vi spesielt fokus på kartlegging og behandling av smerte hos eldre. Inflammasjon og smerte, hypnose, smerteregister og smertekompetanse er andre tema vi planlegger foredrag om. Detaljert program kommer snart.
Sted: Store Auditorium, Bygg 6, Ullevål Sykehus.

Fant du det du lette etter?