Ansatte i NaKoNev

Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte er lokalisert ved Ullevål sykehus.

Inngang Ullevål Sykehus
 

Vårt formål er å bygge og spre kompetanse rundt identifisering, utredning og behandling av sentrale og perifere nevropatiske smertetilstander. Her kan du lese mer om tjenestens fagpersoner.

Professor Audun Stubhaug

Audun Stubhaug

Audun Stubhaug, leder
professor, anestesilege
Avdeling for smertebehandling, OUS

astubhau@ous-hf.no

Se Audun Stubhaugs publikasjonsoversikt i Cristin

Professor Per Hansson

Per Hansson 

Per Hansson
professor, nevrolog
Avdeling for smertebehandling, OUS

Per Hansson er utdannet tannlege og lege ved Karolinska Instituttet i Stockholm. Han er spesialist i nevrologi, samt smertespesialist fra Sverige og har godkjent kompetanseområde i smertemedisin fra Den Norske Legeforening.

Per Hansson er overlege ved Avdeling for smertebehandling ved OUS og professor i klinisk smerteforskning ved Karolinska Instituttet. Hans forskning har de siste 25 årene fokusert på perifere og sentrale nevropatiske smertetilstander, somatosensorisk testing og kroppens innebygde smertekontrollerende systemer.

I sin forskerkarriere har Hansson publisert rundt 180 vitenskapelige artikler, oversiktsartikler og bokkapitler. Han har forelest ved mer enn hundre internasjonale kongresser og symposier, samt vært redaktør for to bokutgivelser i regi av IASP Press. I perioden 2003-2006 var Hansson president i Scandinavian Association for the Study of Pain (SASP), og fra 2008-2011 var han sekretær i The European Pain Federation (EFIC). Hansson har fungert som ekstern gransker av The German Network on Neuropathic Pain, INSERM og The Wellcome Foundation sponsored London Pain Consortium.
phanss@ous-hf.no

Se Per Hanssons publikasjonsoversikt i Cristin

Se publikasjonsoversikt i PubMed. Bruk søkeord "Per Hansson"

Psykolog og PhD Henrik Børsting Jacobsen

Henrik Børsting Jacobsen
Henrik Børsting Jacobsen, PhD og psykolog

Henrik Børsting Jacobsen
Psykolog og PhD

Henrik Børsting Jacobsen er klinisk psykolog ved Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus. Han er utdannet psykolog og PhD i atferdsmedisin, smerte og stress fra NTNU og er Førstelektor i Atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere forsket på arbeidsrettet rehabilitering ved Hysnes Helsefort.

Børsting Jacobsen er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for smerte og sammensatte lidelser og Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte. Han har utgitt en rekke fagartikler, bokkapitler og bøker om smertebehandling, og den siste i rekken er Gjengangerne: Stress, smerter og søvn utgitt av Arneberg Forlag (2017).

heboja@ous-hf.no

Se Henrik Børsting Jacobsens publikasjonsoversikt i Cristin

Postdoktor og anestesioverlege Bård Lundeland


Bård Lundeland

Postdoktor og anestesilege

Bård Lundeland har siden 2015 jobbet som overlege ved Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus. Han er spesialist i anestesiologi, og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo.

Lundeland jobber klinisk i hovedsak med intervensjonelle behandlingsteknikker ved langvarige smertetilstander. Han har også en deltidsstilling som postdoktor, og er involvert i forskningsprosjekter innen radiofrekvensbehandling av langvarige nakkesmerter og ryggmargsstimulering ved perifere nevropatiske smerter.

baalun@ous-hf.no

Se Bård Lundelands publikasjonsoversikt i Cristin

Fant du det du lette etter?