DM Arena om smerte

Fagseminaret DM Arena gjør opp status for smertebehandling i Norge. Søkelyset blir rettet mot hvordan øke kompetanse om smerte blant helsepersonell, samt hvordan gi norske smertepasienter enda bedre behandling.

Redaktør Markus Moe leder debatten på DM Arena om smerte. Foto: Dagens Medisin

​Avdeling for smertebehandling ved OUS bidrar med flere innledere når Dagens Medisin - Norges største uavhengige nyhetskanal for helsevesenet inviterer til DM Arena-møte om smerte på Rikshospitalet den 26. september.

I møtet blir siste nytt presentert fra verdens største vitenskapelige kongress for smertebehandling i Boston. Videre gjør landets fremste fagpersoner innen smerte opp status for smertebehandling i Norge. Det blir rettet fokus mot hvordan helsepersonell kan få økt kompetanse, og hvordan pasientene kan få bedre kvalitet i behandlingen.

Fra Canada kommer ass. professor Hance Clarke for å innlede om cannabis som medisinsk behandling. Det blir påfølgende diskusjon om medisinsk cannabis bør tilbys til smertepasienter i Norge.

Utdrag fra programmet:

 
The Future of Medical Cannabis: From Bench to Bedside. Experiences from Canada – are they relevant for Norway?
Hance Clarke, Assistant Professor, Anesthesia, and Director of Pain Services and the medical director of the Pain Research Unit at the Toronto General Hospital.

Questions & Discussions

Etter opioidskandalen i USA: Endringer i opioidbruken i Norge? Resultater fra reseptregisteret
Svetlana Skurtveit, Professor, Folkehelseinstituttet, SERAF UIO

Ikke-medikamentelle alternativer i smertebehandlingen: Hva er de?
Astrid Woodhouse, Førsteamanuensis og manuellterapeut, Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser, St. Olavs hospital/NTNU og leder i Norsk Smerteforening

Ikke-medikamentelle alternativer: Hva kan nevrostimulering gi oss?
Bård Lundeland, Overlege dr. med, Avdeling for smertebehandling, OUS

Post World Congress of Pain 2018: Hva er de viktigste nyhetene – og hvilken betydning har disse for smerte som samfunnsproblem i Norge?
Audun Stubhaug, Professor og avdelingsleder ved Avdeling for smertebehandling, OUS og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte

Smertepasienten i primærhelsetjenesten: Hva kan fastlegen gjøre – og hvordan samhandle bedre med spesialisthelsetjenesten?
Trygve Skonnord, fastlege, Re legegruppe, Revetal og leder av Faggruppen for smertemedisin - Den norske legeforening

Møtet avsluttes med en paneldebatt, hvor vi spør: Hva nå for smertebehandling i Norge? Får riktig pasient riktig behandling?

DM Arena-seminaret arrangeres i Store auditorium på Rikshospitalet. Møtestart er klokken 16.00. Registrering og lett servering fra kl. 15.30.

Møtet er gratis og åpent for leger, sykepleiere, farmasøyter, pasientrepresentanter, politikere, helsebyråkrater og media.

Se fullt program og registrer påmelding på DagensMedisin.no