Fagkonferanse om nevropatisk smerte

Nasjonalt møte om nevropatisk smerte arrangeres på Ullevål sykehus torsdag 15. november. Arrangementet er åpnet for påmelding.

nasjonal samling
 

​​Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte har siden tjenesten ble etablert arrangert et årlig heldagsmøte om utredning og behandling av nevropatiske smerter.

Årets konferanse inneholder et bredt utvalg tema både knyttet til fagområdet nevropatisk smerte og i grenselandet til andre fagfelt innen smerte.

Program:

08:45-09:00​               Registrering - kaffe og frukt
​09:00-09:05 ​Velkommen og praktisk informasjon
v/Audun Stubhaug, OUS og Per Hansson, OUS/Karolinska Instituttet
​09:05-09:50​Skyfri himmel? Resultater fra en RCT på smertetåke i nevropatisk smerte og fibromyalgi v/Henrik Børsting Jacobsen, OUS
​09:50-10:45​Genetikk og nevropatisk smerte. Bakgrunn og beskrivelse av en nasjonal studie v/Kristian Bernhard Nilsen, OUS
​10:45-11:05Pause med kaffe/te og mineralvann
​11:05-12:00​Central sensitization: My understanding based on available literature v/Ellen Jørum, OUS/UiO og discussant Per Hansson
​12:00-12:45​Lunsj
​12:45-13:45​Diskusjon av kasuistikker
​13:45-14:15Cannabinoider ved nevropatisk smerte: En up-date v/Audun Stubhaug
​14:15-14:30Pause med kaffe/te og mineralvann
​14:30-15:30​Chronic primary and chronic secondary pain syndromes in ICD-11 v/Rolf-Detlef Treede, Heidelberg, Germany
​15:30-15:45​Spørsmål og diskusjon med utgangspunkt i Treedes presentasjon
​15:45-16:15​Plenumsdiskusjon av dagens program
​16:15-17:00Mingling med enkel bevertning

Tid:

15. november 2018, fra kl. 09:00-16:15

Sted:

Store auditorium, Bygg 6 - Ullevål, Oslo universitetssykehus

Møtet er rettet mot legespesialister, allmennleger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og annet helsepersonell med nevropatisk smerte som arbeidsfelt. Brukerrepresentanter fra pasientforeninger er også velkomne til å delta!

Deltakelse koster 200 kroner og kan kombineres med regional smertesamling i ReKS (Helseregion Sør-Øst) som arrangeres 16. november. Pris for å delta på begge arrangementene er 400 kroner.

Spørsmål om arrangementet rettes til kommunikasjonsrådgiver Eli Synnøve Gjerde.

Gå til påmeldingsskjema